Vieringen

Zondagse eucharistieviering
Een zondagse eucharistieviering

Eucharistie
Op bijna elke zondag om 10.00 uur is er in de kerk aan het Melkpad een eucharistieviering: een samenspel tussen de voorganger – in de meeste gevallen de pastoor van de parochie – en de gemeente.
Na iedere zondagse viering is iedereen welkom om nader kennis te maken en na te praten tijdens een kopje thee of koffie. Deze ontmoetingen vinden plaats in ‘De Akker’, het parochiegebouw naast de kerk.

Op woensdagochtenden om 8.00 uur is er meestal ook een ochtendgebed, de Lauden. In de zomermaanden juni, juli en augustus vervallen deze vieringen. De toegang tot de kerk op woensdag is soms via de zijdeur aan de linkerkant van de kerk.

Aan Tafel & Meer
Eens in de twee weken, op zondagavond, is er ‘Aan Tafel en Meer’. In het parochiecentrum ‘De Akker’ (naast de kerk) genieten we met elkaar van een eenvoudige, maar goedverzorgde maaltijd en is er alle gelegenheid om met elkaar in gesprek te komen. Als de afwas is gedaan, lopen we tegen 19.30 uur naar de kerk voor een klein ‘viermoment’: een verrassend half uurtje, zonder vaste vorm en verzorgd door een vrijwilliger uit de parochie. Altijd weer een persoonlijke manier om stil te staan bij leven en geloof: stilte, een enkel lied, muziek of beeld, een eenvoudig gebed kunnen de elementen zijn. Of het gaat weer helemaal anders…

Maar, voor u zich ter kerke spoedt: klik hier voor de agenda om te zien of er geen bijzonderheden zijn en of de viering of maaltijd ook daadwerkelijk gehouden wordt en u niet voor een dichte deur komt te staan…

Zo verloopt de volgorde van een eucharistieviering aan het Melkpad: