Nieuws (categorie: Algemeen, Wel-en-Wee)

Eerste zondag van Pasen

De feestelijk viering op paaszondag werd nog meer bijzonder door het sacrament van doop en vormsel dat werd toegediend. De doopbeloften, de bevestiging van het nieuwe leven en de bede om de heilige Geest, het zijn indrukwekkende momenten voor dopeling en parochie. Na de viering van het hoogfeest van Pasen werd er buiten de kerk… (meer)