PDF PDF Print

Lezers en Voorbidders 

De parochie in Hilversum kent een grote groep van lezers en voorbidders die worden begeleid door de lectoren. Voor de lezers worden bijeenkomsten georganiseerd waarin het lezen wordt geoefend. Aandacht voor verstaanbaarheid, maar ook aandacht voor de inhoud van de tekst en de gebruikte vertaling.

Bij het lezen wordt het  Lectionarium van de Oud-katholieke Kerk van Nederland gevolgd. In een cyclus van drie jaar wordt uit de Bijbel gelezen. Voor de eerste lezing wordt gekozen uit de boeken van het Oude Testament, de tweede lezing is een tekst uit het Nieuwe Testament en de derde lezing is een Evangelielezing. Momenteel wordt in de oud-katholieke kerk in Hilversum gelezen uit de Naardens Bijbel, de Willibrord en de Oud Katholieke Vertaling.

In de voorbeden wordt gebeden voor de wereld om ons heen, mondiaal en dichtbij, voor kerk en parochie en voor intenties, naar voren gebracht vanuit de parochie. In de voorbeden is ook ruimte voor stil, persoonlijk gebed.


 

 Oud-Katholieke Parochie St. Vitus, Hilversum | design: Sync. Creatieve Producties