PDF PDF Print

Organisten


Elly Bruining-Klören achter het kleine Bates orgel


Twee orgels en een piano, daarover beschikken de vijf organisten van onze parochie. Meestal wordt voor het begeleiden van de samenzang gespeeld op het hoofdorgel, hoog achter in de kerk. Als bepaalde liederen of muziekstukken vragen om een andere begeleiding, klinken de accoorden van de piano of het kleine orgel.

Voor en na de viering en op bepaalde momenten in de liturgie (zoals na de preek of tijdens de communie) speelt de organist een stuk naar eigen keuze, passend bij dat moment. In de gekozen compositie klinkt zonder woorden een stukje liturgie.

Ook buiten de kerkdiensten om kan geluisterd worden naar orgelmuziek. Orgelconcerten worden georganiseerd en dan spelen ook gast-organisten.


Het grote Bätz-Witte orgel


 Oud-Katholieke Parochie St. Vitus, Hilversum | design: Sync. Creatieve Producties