PDF PDF Print

Missie St. Paulus

De Missie Sint Paulus is een organisatie van de landelijke Oud-Katholieke Kerk, opgericht in 1967. Doel is het evangelie uitdragen door hulp te bieden bij de opbouw van lokale kerkgemeenschappen in het buitenland. Zij werkt hierbij samen met andere oecumenische instellingen.  

Met name met de Filippijns Onafhankelijke Kerk bestaat een bijzondere band. Het opbouwwerk in het missiebisdom Palawan wordt gesteund en tjdens een Vastenaktie is ook in de parochie Hilversum geld bijeengebracht voor een schoolinrichting daar. Naast de Filippijnen ondersteunt de Missie Sint Paulus ook projecten in onder andere Congo, Egypte, Zuid-Afrika en Angola.

Naar de parochies toe probeert de Missie Sint Paulus daar de betrokkenheid met de kerken elders te stimuleren.De jaarlijks uitgebrachte en bijzonder vormgegeven missiekalender is voor veel mensen iets wat graag aangeschaft wordt.

 Oud-Katholieke Parochie St. Vitus, Hilversum | design: Sync. Creatieve Producties