PDF PDF Print

Co÷rdinatiegroep Liturgie

 

De liturgie is een samenspel vanuit verschillende kanten en in de coördinatiegroep komen afgevaardigden van die verschillende kanten bij elkaar om de vieringen te bespreken. Vooraf voorbereidend en achteraf evaluerend.

Mensen namens het koor, de lectoren, de kinderkerk, de organisten en de parochianen nemen samen met de pastoor de vieringen door, om tot zo zorgvuldig mogelijke liturgie te kunnen komen. De groep heeft een aantal keren per jaar hun overleg.


 

 Oud-Katholieke Parochie St. Vitus, Hilversum | design: Sync. Creatieve Producties