PDF PDF Print

Kerkbestuur

Bij het kerkbestuur ligt de verantwoordelijkheid om de gang van zaken in de parochie te begeleiden, om plannen te maken en het beleid te bespreken met de parochianen tijdens de gemeentevergaderingen die twee keer per jaar gehouden worden. Die verantwoordelijkheid wordt door alle bestuursleden/kerkmeesters gedragen en met elkaar bespreken we allerlei onderwerpen, maar elk van ons heeft een aantal onderwerpen waar hij/zij extra aandacht voor heeft.

Aan die aandachtsvelden of portefeuilles is dus een lid van het kerkbestuur gekoppeld als portefeuillehouder.

Pastoraat, vieringen en liturgie, missionaire activiteiten, oecumene, vorming, toerusting en gemeenteopbouw: pastoor Wietse van der Velde
Voorzitter: Nienke Nieuwenhuizen
Secretariaat: Maghalie Treffers-Haas
Financiën, beheer:  Margreet Vos-van Buuren
Communicatie, diaconaat: Inge van Maaren
Onroerend goed, pers: Benne Holwerda

Elk aandachtsveld is weer onderverdeeld in allerlei activiteiten. Hoe die verdeling precies in elkaar zit kunt u navragen bij één van de leden van het kerkbestuur.

 
 
 
 
Het kerkbestuur in actie


Het bestuur bestaat momenteel uit de pastoor en vijf leden. Onder hen de voorzitter,de secretaris en de penningmeester. Allen worden op voordracht van het kerkbestuur voor vier jaar benoemd door de bisschop van het bisdom, mgr Joris Vercammen.  Het kerkbestuur vergadert maandelijks en doet verslag van haar werk op de gemeentevergaderingen en in het parochieblad.


 

 Oud-Katholieke Parochie St. Vitus, Hilversum | design: Sync. Creatieve Producties