PDF PDF Print

Lectoren


 

 

De priester wordt tijdens de vieringen geassisteerd door misdienaars en vaak ook een lector. De lector (m/v) is verantwoordelijk voor de lezingen en de voorbeden tijdens de viering. Dat wil niet zeggen dat het alleen de lector is die leest en bidt. Meer hierover leest u onder het kopje Lezers en Voorbidders.

Tijdens de eucharistie assisteert de lector op het altaar en bij het uitdelen van de communie. In de vieringen zonder eucharistie, de Dienst van Schriftlezing en Gebed, gaan de lectoren zelf voor. Zowel liturgie als overweging worden door hen verzorgd.

De lector doet kennis en vaardigheden op tijdens de opleiding die verzorgd wordt door de landelijke kerk. De bisschop benoemt de lector voor een periode van vier jaar, een termijn die verlengd kan worden.


 

 Oud-Katholieke Parochie St. Vitus, Hilversum | design: Sync. Creatieve Producties