PDF PDF Print

Koor

koor

 

Zingen is een belangrijk onderdeel in onze liturgie. In het Gezangboek van de Oud-Katholieke kerk staan  onder andere liederen van Huub Oosterhuis en Willem Barnard, maar ook de psalmbewerking van Joost van den Vondel (d'Almachtige is mijn Herder en Geleide..) heeft een plaats. Melodieën uit het psalmboek van Genève (1551), muzieklijnen van componisten als Bernard Huijbers en Frits Mehrtens en gregoriaanse muzieknoten, de liederen in het Gezangboek zijn divers te noemen.

Het koor van de St. Vitus verzorgt de ondersteuning van de samenzang tijdens de vieringen. Soms met het hele koor, soms in kleinere samenstellingen. De miszangen worden beurtelings gezongen door gemeente en koorleden.

Onder leiding van dirigent Bart Klijnsmit wordt elke week op de woensdagavond geoefend. Naast de ondersteuning van de samenzang, kent het koor ook een eigen repertiore van meerstemmige liederen. Zeker tijdens bijzondere vieringen hebben die muziekstukken een plaats in de liturgie.


 

 Oud-Katholieke Parochie St. Vitus, Hilversum | design: Sync. Creatieve Producties