PDF PDF Print

Kleine Kinderkerk


 

Je bent jong, heel jong, en wat je niet wilt is lang op één plaats zitten. De werkgroep Kleine Kinderkerk verzorgt voor die kinderen (en hun ouders!) opvang in ' De Akker', het gebouw naast de kerk.

Voor de viering begint zijn de kinderen daar welkom. Er wordt op ze gepast, met ze gespeeld en ook worden de kinderen waar mogelijk betrokken in de eigen viering van de Grote Kinderkerk. Uiteraard op een manier die past bij hun jonge leeftijd.
Alle kinderen komen samen met de leiding terug in de kerk wanneer de communie geweest is. Zij ontvangen dan van de priester de zegen.


Als ouders het prettig vinden en het kind geen moeite heeft met lang 'stil zitten', dan is het kind natuurlijk ook welkom tijdens de viering in de kerk of een deel daarvan.


 

 Oud-Katholieke Parochie St. Vitus, Hilversum | design: Sync. Creatieve Producties