PDF PDF Print

Rond de Kerst 2006

Kerst 2006 wordt een echt kerstfeest in en rond de St. Vitus. Voor jong en oud, traditionele kerkgangers en 'één keer in het jaar wil je toch wel naar de kerk'-mensen.

Op de eerste zondag van de Advent, 3 december, wordt 's morgens in de eucharistieviering een start gemaakt met het Adventsproject van de kinderkerk. Lied van hemel en aarde met verhalen uit het evangelie volgens Lucas, verhalen waarin engelen de toon zetten.


We zingen dan in het refrein van het projectlied:

Soms staat de hemel op een kier:
een bode van de Heer komt hier,
verrast ons met een blij bericht
en zet de aarde in het licht!


Op 16.00 uur op zondagmiddag 3 december kunt u aanwezig zijn bij een orgelvesper.
Organist Bart Klijnsmit en Nico Schoorl (gregoriaanse zang) verzorgen dan de muziek.

Een week later, op zondag 10 december, horen we 's morgens in de viering van de tweede zondag van de Advent hoe Maria bezoek krijgt van de engel Gabriël.
'Een engel spreekt een meisje aan,
hij groet haar, noemt haar bij haar naam '

                                               

's Middags opnieuw een vesper om 16.00 uur, maar deze keer met medewerking van ons St. Vitus - koor.
Het orgelspel is opnieuw in handen van Bart Klijnsmit.
Het koor zal onder andere het meerstemmige In adventu Domini zingen. Ook kunt u luisteren naar het Magnificat en psalm 126 in de bewerking van Willem Vogel.
In de psalm klinkt in de steeds terugkerende oproep ons verlangen:
" breng ons weer terecht Heer, breng ons weer thuis" .

Vrijdag 15 december om 20.00 uur klinken engelse Christmas carols in de kerk:
A FESTIVAL OF NINE LESSONS AND CAROLS is de lange, maar officiële naam van een dienst, die in de Anglicaanse kerken wordt gehouden.

Met de medewerking van het koor van Holy Trinity Anglican Church uit Utrecht wordt de engelstalige dienst gehouden met negen bijbellezingen en met (samen-)zingen van Advents- en Kerstliederen. We zingen onder andere 'Away in a manger', 'God rest you merry, gentlemen', 'The advent of our King' en 'Lo! He comes with clouds descending'.
Het koor zingt ondermeer 'A maiden most gentle' en 'The Star Carol'.We hopen dat veel mensen komen om te genieten van deze mooie en sfeervolle viering.
De toegang is gratis, wel wordt er een collecte gehouden.

Op de derde zondag van de Advent, 17 december, klinkt in de ochtendviering het lied van Maria.
Zij en haar tante Elisabeth zijn verwonderd blij om hun zwangerschap.

En dan op dinsdag 19 december komt de poetsclub bijeen! Alles wat blinken moet in de kerk voor het feest wordt glanzend opgewreven. Ook dit stukje voorbereiding voor Kerstmis wordt serieus maar ook met heel veel plezier opgepakt!En dan wordt het zondag 24 december!
's Morgens vieren we de vierde zondag van de Advent en staat het lied van mensen op aarde centraal.
We horen hoe Zacharias weer zijn stem laat horen en God dankt.

We hebben dan een Cantatedienst, geen preek maar koralen van Bach en een cantate van Teleman.

's Middags wordt het een en al bedrijvigheid op het kerkplein. Mocht er nog een auto staan, dan wordt die verwijderd want we willen alle ruimte geven aan de levende kerststal die zal worden opgebouwd.


Vanaf 18.00 uur kunt u in de stal op bezoek bij Maria, Jozef en hun kind, omringd door allerlei dieren.
Ook de kameel waarmee de wijzen uit het Oosten kwamen reizen, zal er al zijn!

Kinderen mogen zich verkleden als herder of kerstengel en worden gefotografeerd. Op deze website zullen later de fotoos te zien zijn.
Natuurlijk is er ook warme chocolademelk op het plein en wordt er live muziek gespeeld tot ongeveer 21.30 uur.

                                                  

Om 19.00 uur, als het buiten al helemaal donker is, gaan we de kerk in om samen de kinderkerstnacht te vieren.
Na de viering, die ongeveer drie kwartier zal duren, kunt u nog steeds de kerststal buiten bezoeken.

Later die avond om 21.45 uur worden de kerstliederen gezongen in de samenzang.
Samen met het koor zingen we bekende liederen zoals ' Ik kniel aan uwe kribbe neer ' en ' Nu zijt wellekome ',
' Hoor de engelen zingen de eer ' en natuurlijk ook ' Stille Nacht '.

De kerstnachtmis zal om 22.00 uur beginnen en na het " Ere zij God " mogen we elkaar buiten een zalig kerstfeest wensen! Dan zal er ook warme chocolademelk zijn en glühwein!

Maandag 25 december, eerste Kerstdag, begint de eucharistieviering om 10.30 uur .


Reacties: Geen berichten
De reageermogelijkheid is momenteel gesloten.

 Oud-Katholieke Parochie St. Vitus, Hilversum | design: Sync. Creatieve Producties