De doop van een kind is feest in de kerk.

Een gebeurtenis waar we als gemeente bij betrokken zijn.Begin oktober werd het sacrament van de doop toegediend aan de zoon van Jenny en Robert Hendriks -de Meijere.

Hardop werd zijn naam genoemd: Levi Robert. Zo zullen wij hem gaan kennen en – uit de liturgie –  ‘ moge deze naam gegrift staan in de palm van Gods hand’.

Levi werd gedoopt temidden van de vele kinderen die in de kerk waren. Nadat de pastoor en de ouders een kruisteken op het hoofd van de dopeling hadden gemaakt, mochten ook zijn zusjes Jasmijn en Amber en de andere kinderen zo Levi zegenen.Bij het doopvont werd Levi Robert gedoopt, gezalfd met chrisma en bekleed met het witte doopkleed. De doopkaars werd aangestoken aan de paaskaars en aan de ouders gegeven. Voortaan mag die kaars branden op belangrijke momenten in het leven van Levi. Het zijn allemaal tekens die de doop onderstrepen.

 Het lied dat we samen zongen, verwoordde dat zo: 

Zo komt jouw leven aan het licht,
zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht.
Gods adem heeft je aangeraakt
en jou tot bondgenoot gemaak.
O, Heer bevestig ons bestaan,
noem ons bij onze naam.                    (Hanna Lam)

Aan ons hoofd zitten 2 oren en maar 1 mond. Waarom?

Een wijs iemand antwoordde: de mens heeft twee oren en toch maar één mond om twee keer zoveel te luisteren dan te spreken. Bij deze Lering en Vermaak hadden we onze oren hard nodig!

De kinderen van Lering en Vermaak mochten met organist/dirigent Bart mee naar boven,  naar het grote orgel. Daar konden ze binnen in het orgel kijken, naar al die kleine en ook hele grote pijpen. Bart legde uit wat de organist met al die knoppen kan doen en hij kon ook met losse handen en alleen zijn voeten een melodie spelen! Kinderen die het wilden mochten naast de organist op het bankje zitten en zelf orgel spelen. We hebben heel veel soorten geluiden gehoord! Als afsluiting van dit onderdeel mochten we luisteren naar een klein concert; Bart speelde een improvisatie, van lage donkere tonen en snellere hoge klanken en opeens hoorden we wat hij speelde: vader Jacob, maar dan weer heel anders.

Vaak  gebruiken wij veel woorden om iets te zeggen, maar we hebben ook gemerkt dat je een verhaal met
‘ geluidplaatjes’ kunt vertellen, met een hoorspel. De twee groepen studeerden voor elkaar een hoorspel in. Dierengeluiden, duiven of leeuwen, marktkoopmannen of timmerlieden, geldgerinkel of regenbuien, je kunt de geluiden maken en in je hoofd komt het plaatje van wat je hoort!
Het verhaal van Noach en het verhaal van Jezus in de tempel werden zo opnieuw beluisterd.

In de bijbel, het boek met verhalen van God en de mensen, staan veel verhalen van mensen die luisteren en mensen die iets horen. Abraham is zo iemand die goed kon luisteren. Hij kon horen wat God hem vertelde. Hoe zou dat geklonken hebben? Zoals je moeder iets zegt of de meester of iemand anders? Of hoor je God op een andere manier? Moeilijke vragen. Tijdens Lering en Vermaak praten we daar samen over.

Zoals altijd werd de middag afgesloten met een moment bij het altaar; we knielen, zeggen een voor een ons gebed en zijn stil. Deze middag waren we stil en luisterden we naar muziek; Anne Jans speelde van achter in de kerk een mooie melodie op haar klarinet. Muziekklanken waar we stil van werden.

 

 

De tafels feestelijk gedekt,

de servetten mooi gevouwen (model egel); op woensdag 18 oktober jl werden de senioren van de parochie door vrouwenvereniging Priscilla van harte ontvangen.  Tijdens de gezellige broodmaaltijd was er ruim tijd om elkaar te spreken en lekkers genoeg om van te genieten.
 
Terwijl in de keuken werd opgeruimd en afgewassen, liet Wim Kirchjünger de dia’s zien die in het voorjaar tijdens het dagje uit gemaakt waren. De plaatjes riepen weer een hoop herinneringen op.
 
Na het uitdelen van potloden en papier werd met ontspannen concentratie bingo gespeeld. De winnaars ontvingen hun prijsjes nadat zij een ballon hadden kapot geprikt: daar zat het nummertje van de prijs in!
 
Wel of niet gewonnen, dat maakte niet uit. In ieder geval konden alle aanwezigen genieten van een leuke avond met elkaar. Kees Giskes bedankte in zijn toespraakje de Priscillianen van harte voor alle organisatie en gezelligheid.
 
 

Tijden van gebakken lucht,

ijdelheid der ijdelheden en alles is onuitsprekelijk vermoeiend. Stijl en woordkeuze van het bijbelboek Prediker zijn in ieder geval opmerkelijk te noemen en de inhoud van het boek geeft zich niet zomaar gewonnen. Wijsheidsliteratuur? Poldertheologie? Auteur in midlife-crisis?

Meer inzicht in de tekst van Prediker begint met het lezen van het boek; vanaf zin één: ” Lucht en leegte, zegt Prediker, lucht en leegte, alles is leegte ” maar dan ook verder!
Dat kan op 3 avonden, te beginnen op donderdag 26 oktober, samen met pastoor Leen Wijker.

Plaats: de pastorie. Aanvang: 20.00 uur.
Vooraf graag even doorgeven dat u komt. (pastoor@stvitus.nl / 035 – 624 80 09 )

 

Vitushyve op het internet

Sinds kort beschikt onze parochie over een eigen Hyve. “Wat is dat?” hoor ik u denken. Hyves (naar hive dat Engels is voor bijenkorf) bestaat sinds oktober 2004 en is een gratis Nederlandse profielensite op het internet vooral gericht op het onderhouden/uitbouwen van een vriendennetwerk. Hyves is vooralsnog met name populair onder studenten en heeft meer dan 2 miljoen gebruikers, waarvan ongeveer de helft Nederlanders.

Hyven is inmiddels een veelvuldig gebruikt werkwoord, met uiteenlopende betekenissen:
– Iemand een bericht, dan wel krabbel sturen op Hyves (“we hyven!”)
– Iemand opzoeken op Hyves om meer over iemand te weten te komen
– Het doorklikken van Hyver tot Hyver (niet zelden als studie- of werkontwijkend gedrag)

Neem eens een kijkje op: http://stvitus.hyves.nl en word lid van onze hyve!

Er is ook een Oud-katholieke hyve: http://oud-katholiek.hyves.nl

Alice Parmentier

Gebeden in Oogstdienst

In het gebed van de dag was al uitgesproken:  
Leer ons, bidden wij U, het goede dat Gij ons steeds weer schenkt altijd zo naar uw wil te gebruiken, dat uw rijk van vrede en gerechtigheid op aarde moge komen.

In de voorbeden van die viering werd dat gebed verder verwoord: 
Heer, U heeft ons geschapen om beeld van U te zijn; U hebt ons daarin veel toevertrouwd en geschonken.
Geef ons de vreugde om wie wij voor U zijn en mogen worden; geef ons de vreugde om alles wat U daartoe ons ter beschikking hebt gegeven; maak ons deel- en bondgenoot van Uw scheppend en betrokken hart.
Zo bidden wij U.

Voor Uw wereld bidden wij, vol goedheid en vol kwaadheid, terwijl U het met zoveel zorg hebt toebereid;
wij brengen bij U allen die de zorg van mensen ontberen, aan voedsel, aan water, aan huisvesting, aan werk,
aan vrede, rechtvaardigheid, barmhartigheid, aan medemenselijkheid. Ontferm U over hen.
Zo bidden wij U.

Voor Uw kerk, dat zij mag leven uit het hart van Christus, Uw mensgeworden Zoon, vol van genade en waarheid. Maak haar tot een plek waar mensen ervaren dat het leven meer is dan voedsel en kleding, en dat waar zij U oprecht zoeken hen datgene geschonken zal worden wat er in het leven toe doet.
Zo bidden wij U. 

Voor onze parochie, om vreugde en dankbaarheid, liefdevol respect voor elkaar.
Voor hen die in moeilijke omstandigheden verkeren.    
Zo bidden wij U.    

                                                                                                                         

 

 

 

 

Oogstdienst

Wie afgelopen zondag de kerk binnenstapte kon het niet ontgaan: een bloemstuk omringd door noten sierde het portaal en herinnerde aan het thema van de dienst: dank voor de vruchten van de aarde en aandacht voor het omgaan met die vruchten.

Op meerdere plaatsen in de kerk waren takken, bloemen, vruchten en noten mooi verwerkt in een bloemschikking.

De trap naar het altaar stond vol met fruitmandjes. Na de viering werden de mandjes meegenomen door parochianen om later die dag te brengen naar iemand die op deze manier een hartelijke groet van de parochie krijgt.

Een grote fruitmand wordt bij Hospice Kajan gebracht. In de mand ook de opbrengst van de extra collecte plus een aanvullend bedrag van het kerkbestuur.

Kinderen wandelen door het Midden-Oosten (bij Nijmegen).

Voorzien van een bonus van zonnig herfstweer waren kinderen van Lering en Vermaak en hun leiding een dagje in het Bijbels Openluchtmuseum. Twee verslaggevers, Ronny en Laura,  noteerden hun ervaringen: 

Eigenlijk hebben we niet veel bijbels gezien, maar wel een Romeins paleis. Ook hebben we Beth Juda gezien en twee echte sjofars. Een sjofar is een ramshoorn waar de mensen in Beth Juda op bliezen als de dienst in de synagoge ging beginnen. De herberg was erg leuk om te zien, en ook ‘t brood en de kruidenthee waren érg lekker. We hebben een tentenkamp gezien en sommigen van ons, waaronder ik (Ronny), hebben een Romeinse ‘munt’ gemaakt van klei, bij het Romeinse paleis en reusáchtige plein. Ik heb een rat in de munt gegraveerd.

Ik heb veel dingen geleerd; eerst wist ik bijv. niet dat er minstens 10 mannen/jongens boven de 13 jaar in de synagoge moeten zitten voor de dienst kan beginnen. En het is haast niet voor te stellen dat ze vroeger op een herberg buiten moesten koken, zónder gasfornuis!  

En zo’n loofhut is ook geen pretje, als het regent! En Romeinse munten kunnen ook ovaal zijn! Over de dieren: we hebben dromedarissen gezien, en in de boerderij vlakbij Beth Juda zagen we geiten, stieren, duiven en ezels. En ik hoorde kippen!!

Laura: Wat ik erg leuk vond, was  de oude dorpjes omdat ze het precies hetzelfde gebouwd waren als in de vroegere tijd. Ik heb ook iets nieuws gezien, namelijk de synagoge. Ik wist wel al dat het bestond maar ik was er nog nooit in geweest.

Het Romeinse dorp was ook heel leuk daar kon je overal naar boven toe . Het was heel grappig want de ramen zaten niet aan de buitenkant maar aan de binnenkant van de huizen. Aan de buitenkant zat er een soort ijzeren ding voor zodat er geen dieven binnen konden komen.
We kwamen daarna in een ander dorp en daar was bij het eerste huis iets heel grappigs. Aan de voorkant was er een soort balkon dat was bedoeld voor de vrouwen en aan de andere kant zat er ook een soort balkon maar dan veel kleiner daar zat een deurtje in. Als je dat deurtje opendeed dan kon je daar een kan water in zetten en dan werd dat water koud door de wind. Eigenlijk een minikoelkastje.

En nog veel meer hebben we gezien: twee echte mummies, een slimme waterzak, een meerpersonenwc-plek, plukjes gras als thee-zeefje, de werkplaats van de beeldenmaker, een doornkroon, boekrollen, gebedskleden en vissersfuiken en dan hebben we nog lang niet alles genoemd.
Zoals Laura schrijft: ” een samenvatting van alles: het was SUPER!!! “

Kerk zoekt boer?

Nee, dat dan weer niet persé, alhoewel iedereen uit elke beroepsgroep uiteraard welkom is. Wel vieren we zondag 15 oktober aanstaande ‘ Zondag van de vruchten der aarde in de herfst ‘, korter gezegd de oogstdienst.

In deze viering spreken we onze dank uit voor wat de schepping ons geeft, maar bidden we ook in het gebed van de dag “Leer ons het goede dat Gij ons steeds weer schenkt altijd zo naar uw wil te gebruiken, dat uw rijk van vrede en gerechtigheid op aarde moge komen. “ Opnieuw een viering met een missie!

Delen van de oogst gebeurt deze keer door de extra collectegelden en een feestelijke fruitmand te brengen naar Hospice Kajan in Hilversum.

Fruit en bloemen worden ook gebruikt door de leden van de werkgroep Bloemschikken die het thema van de viering onderstrepen met een bijzondere schikking op het altaar.

 

 

Klaverjassen om de eer …

… en uiteraard ook een prijs, een echte wisselbeker! Ook dit seizoen worden de kaarten geschud en de diverse boompjes gespeeld. Naast veel ‘serieus’ spel is een avondje klaverjassen in De Akker natuurlijk ook een heel plezierig avondje uit. De bar van John en Ingrid is de hele avond open om tussendoor een glaasje te bestellen.

Zaterdag 14 oktober start de strijd: iedere klaverjasser is welkom vanaf 19.15 uur en om 19.30 uur worden de eerste kaarten gelegd. De avond eindigt meestal ergens tussen 23.00 en 24.00 uur. Toegangsprijs: 2 euro p.p.

Nieuw is dat naast klaverjassen ook tafels klaar staan voor spelers van (deze keer) Rummikub, Triominos en Scrabble. Alle ruimte dus op zaterdagavond 14 oktober voor de spelende mens!

 
 

 

 

Lering en Vermaak naar Tell Arab

Op zoek gaan naar de karavanserai, dat is een van de doelen van de kinderen van Lering en Vermaak. En dan lopen we naar Ain Ibrahiem, het bedoeienen-tentenkamp en steken we door naar het vissersdorp Tell Arab. Op zaterdag 7 oktober aanstaande gaan de kinderen naar het Bijbels Openluchtmuseum.

Daar kunnen ze horen, zien, voelen en ruiken hoe het eraan toe ging in dorpjes uit de landen van de bijbel. Wierook, vissersnetten, waterpijp, gastvrijheid, bedoeienen, synagoge en nog veel meer, het zal allemaal aan bod komen tijdens ons dagje in Heilig Landstichting

 

Opening serie ‘Kerkmuziek in de St.Vitus’

Zondag 24 september, 16.00 uur

Met:
Annet Lans (sopraan)
Evelyn Dijk (sopraan)
Bart Klijnsmit (orgel en Frans drukwindharmonium)

Op deze opening van de serie ‘kerkmuziek in de St. Vitus’ kunt u luisteren naar kerkmuziek uit de 16/17e en 19e eeuw. O.a “Geistliches Konzert für 2 Soprane und continuo” van Johann Hermann Schein (1585-1630) Deze componist is zeer beroemd om zijn verfijnde en virtuoze tekstuitbeelding.

Daarnaast alsmede verstilde ‘Ave Maria’s’ van de componisten Faure, Liszt en Verdi.

Johann Hermann Schein

De serie “kerkmuziek in de oud-katholieke St. Vitus” betreft een aantal korte diensten op de zondagmiddag met aandacht voor de hoogtepunten uit het kerkelijk jaar. (advent, veertigdagentijd, stille week).
Als moment van bezinning en meditatie met speciale aandacht voor de kerkmuziek uit verleden en heden. De vorm van de diensten wordt zowel ontleend aan de eeuwenoude christelijke traditie (b.v. Vesper, cantatedienst, evensong) als aan  meer moderne vormen. (b.v. Taize viering). Vele soorten kerkmuziek komen aan bod zoals cantates, gregoriaans en Engelse koormuziek.

Het programma ziet er voorlopig als volgt uit:

Zondag 3 december 16.00 uur
Orgelvesper (orgel met afwisselend gregoriaanse zang)
Bart Klijnsmit (orgel)

Zondag 10 december 16.00 uur
Vesper met koorzang
Kerkkoor St. Vitus

Vrijdag  15 december
Festival of nine Lessons and Carols

Zondag 24 december
Cantatedienst om 10.00 uur

De toegang tot alle concerten is vrij, maar er is een collecte bij de uitgang ter bestrijding van de onkosten.