Gouden kerkmuis naar Tilburg

beste plaatselijk-kerkelijke site

De Emmaüs-parochie in Tilburg is winnaar geworden van de Gouden Kerkmuis voor beste kerkelijke site. Dat werd gistermiddag bekendgemaakt door Stichting Leve de Kerk.

De Stichting heeft in 2006 een wedstrijd uitgeschreven voor websites van plaatselijke gemeenten en parochies in Nederland, de Gouden Kerkmuis. De sites werden beoordeeld op beleid, inhoud en techniek/navigatie. Per site waren er 640 punten te verdelen door de jury. De site van de Emmaüsparochie behaalde 584 punten, waaronder 50 bonuspunten voor de zoekmachine en het intranet voor parochianen. De winnende website is te vinden op www.emmausparochie.nl.

De jury prees de site omdat deze kerkdiensten live doorgeeft met een webcam, audiofiles aanbiedt, gemaakt is met open source software en voortreffelijk vindbaar is met zoekmachines. De webmaster van de site noemde het winnen van de prijs ‘een opsteker’.

De website van de Protestantse Gemeente Cothen kreeg een eervolle vermelding, omdat deze site het beste aan de internetvoorschriften van de overheid voldoet. De publieksprijs werd verdeeld over de site van de Protestantse Gemeente Kudelstaart en de site van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Apeldoorn-Zuid. Volgens jurylid Yko van der Goot moeten de stemmers op de publieksprijs last hebben van een ‘kerkmuisarm’ en RSI, ‘Reformatorisch Strategisch Internetten’.

Stichting Leve de Kerk is een oecumenische stichting. Leden of betrokkenen van elk kerkgenootschap konden een website opgeven voor deze wedstrijd. Er kwamen bijna 200 aanmeldingen binnen. Elke maand beoordeelde de jury tientallen opgegeven sites en koos één genomineerde per maand. Zo zijn er twaalf websites uit de bus gekomen. Naar aanleiding van deze prijs is de Stichting Leve de Kerk de website www.kerkophetweb.nl gestart waar webmasters en redacteuren van plaatselijke kerksites ervaringen kunnen uitwisselen en tips kunnen vinden. 

De jury bestond uit drie bestuursleden van Stichting Leve de Kerk, te weten Yko van der Goot, theoloog en programmamaker bij de NCRV, Bart Verreijt, pastoor, voorheen werkzaam bij de KRO en Harry van de Kamp, lid van de stuurgroep en redacteur van ‘Geloven Nu’. Verder zat in de jury zitting Burret Olde, werkzaam voor de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk.

De Gouden Kerkmuis is ontworpen door Mirjam Sloots.

De twaalf genomineerde sites waren:

www.gkvapeldoornzuid.nl  (Vrijgemaakte kerk te Apeldoorn-Zuid)
www.sint-pancras.nl/gereformeerdekerk  (Gereformeerde kerk St.Pancras)
www.emmausparochie.nl  (Emmaüs-parochie Tilburg)
www.cgk-ermelo.nl  (Chr.gereformeerde kerk Ermelo)
www.immanuelkerk-driebergen.nl  (Protestantse gemeente Driebergen)
www.jacobikerk.nl  (Protestantse wijkgemeente Jacobikerk Utrecht)
www.dgleeuwarden.org  (Doopsgezinde gemeente Leeuwarden)
www.protestantsegemeentecothen.nl  (Protestantse gemeente Cothen)
www.gereformeerdzierikzee.nl  (Gereformeerde kerk Zierikzee)
www.protestantsekerkbergenopzoom.nl  (Protestantse gemeente Bergen op Zoom)
www.dorpskerk.com  (Hervormde gemeente IJsselmuiden)
www.kerkwest.nl  (Parochie Tilburg-West)

(overgenomen van IKON Kerknieuws)

Wat is dat eigenlijk: Oud-katholiek?

Cursus over Oud-katholicisme.

In het ontmoetingsgebouw De Akker aan het Melkpad worden in februari en maart drie avonden gehouden over de Oud-katholieke kerk. Deze gratis cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de Oud-katholieke kerk en haar gemeenschap.

De cursus voor belangstellenden start op woensdag 7 februari. Dan gaat drs. Mattijs Ploeger in op de liturgie en de rol die symbolen in de Oud-katholieke kerk spelen.

Op woensdag 28 februari is het woord aan dr. Dick Schoon, die dan spreekt over de geschiedenis van de Oud-katholieke kerk. Hij geeft onder meer antwoord op de vraag wat de aanleiding is geweest voor het ontstaan van deze geloofsgemeenschap. Op de derde en laatste avond, woensdag 14 maart spreekt prof. dr. Jan Visser. Hij spitst zijn verhaal toe op de spiritualiteit van de Oud-katholieke kerk.

Deelname aan de avonden, die om 20.30u. beginnen, is gratis, maar belangstellenden dienen zich wel aan te melden. Alle drie de avonden worden geleid door de pastoor van de Oud-katholieke parochie van Hilversum, drs. Leen Wijker. Belangstellenden die de avonden willen bijwonen kunnen zich bij hem aanmelden op telefoonnummer 035-6248009. E-mailen kan ook naar: pastoor@stvitus.nl.

Om alvast een beetje in te lezen: klik hier.

Ceci n’est pas une peinture… – Zegening van iconen

Tijdens de eucharistieviering van zondag 28 januari is er gelegenheid om uw icoon te laten zegenen.

Een icoon is niet zomaar een schilderij. Een icoon wordt niet opgehangen omdat het een mooi plaatje is of omdat het knap geschilderd werd. Een icoon is een beschilderd paneel met de afbeelding van Christus, een of meerdere heiligen of een voorstelling uit de heilsgeschiedenis en die icoon wordt niet alleen bekeken, maar wordt gebruikt in het religieuze leven van een persoon of een gemeenschap.

Iconen hebben te maken met heilig en heil en stellen het heilige present. Daarom kunnen iconen worden gezegend, bewierookt, met wijwater besprenkeld en begroet met een kus.

Ook het maken van een icoon is een religieuze handeling. Van de iconenschilder wordt verwacht dat hij/zij voorafgaand aan het schilderwerk een tijd van bezinning doormaakt, waarin religieuze teksten over de gekozen onderwerp bestudeerd worden. De schilder mag enkel gebruikmaken van natuurlijke materialen en moet de icoon schilderen naar een ouder voorbeeld. 

In het gebed bij de zegening bidt de priester:
Wil deze afbeelding, die tot uw lof werd gemaakt, zegenen tot uw eer en glorie.

Gloria in excelsis Deo, ere zij God in de hoge, een lofspreuk die vaak gezongen wordt en die vele gelovigen uitspreken bij het religieuze beleven van een icoon.

Wie een icoon wil laten zegenen in de viering, wordt verzocht de icoon uiterlijk om 9.40 uur aan de pastoor te geven.

Message Development System??

Woensdag 24 januari kwam de publiciteitscommissie van de St. Vitusparochie voor de tweede keer bijeen. Deze commissie heeft tot doel om wegen te zoeken om de Hilversumse Oud-katholieke kerk meer onder de aandacht van een groter publiek te brengen. Aan de hand van het door zijn bedrijf ontwikkelde ‘Message development system’  zette de groep van zes (Chris Folkers, Henny Plomp, pastoor Leen wijker, Reina van de Wal, Dio van Maaren en Edwin van Wijk) onder leiding van laatstgenoemde, de eerste stappen op de weg naar een  volwassen communicatieplan.

Met eerst een paar gedachte-oefeningen:

  • Met welke kop zouden we in de krant willen komen? (‘kerk op de grens’, ‘de pastoor heeft een vriend’, ‘OKK: het best bewaarde geheim van Hilversum’)
  • Welk ‘ste’ woord geld voor onze kerk? (grootste, mooiste, kleinste, nederlandste, elitairste…?)

Vervolgens dachten we na over ‘het merk’ Oud-katholiek Hilversum, over de trends van de kerk en over  de paradoxen, die in onze kerk ruim voorradig en nieuwswaardig zijn:

  • Modern van inhoud en traditioneel van vorm
  • Typisch Nederlands en voluit Internationaal
  • Klein, maar met grootse ambities

Het is maar een kleine greep uit de gedachten van de brainstorm. (U begrijpt dat de beste ideeen nog niet prijs worden gegeven) Sterke en zwakke kanten, imago en realiteit, ze kwamen allemaal aan de orde in een drie uur durende sessie. Vruchtbaar was het zeker en in vervolgbijeenkomsten  zullen we er zeker op doorgaan en  uiteindelijk de vruchten ervan plukken.

   
   
   
   
   

De man met de opvallende muts

Hij is één van de tien bijzondere typetjes die op de toneelvloer van De Akker zullen verschijnen op 15 en 16 februari aanstaande.

Elk jaar – voor met aswoensdag de vastenperiode begint – wordt er in de parochie flink geïnvesteerd in een zeer ontspannen en vaak hilarische toneelavond. Al vanaf eind oktober zijn de tien spelers samen met hun regisseur Thiemo Bikker en souffleur Gery Bikker aan het repeteren. Elke zondagmiddag kwamen ze bij elkaar en na de eerste leessessies kon het oefenen en instuderen beginnen.

Dit jaar zal Astrid Barelds haar debuut krijgen. 

Zij en de andere spelers verblijven in het Bungalowpark “De Knusse Veluwe”. Nou ja, knus… Een projectmakelaar, die het park wil kopen om er kantoren en een winkelcentrum te kunnen bouwen, komt opdraven en er zijn meer bijzondere gasten zoals die man met de opvallende muts, die ervoor zorgen dat een en ander anders verloopt dan gedacht werd. Verwarring alom zoals bij een vrolijk blijspel verwacht mag worden.

Het toneelspelen wordt elk jaar steeds ‘professioneler’. Spelers groeien in hun rol en ook de aanpak ziet er elk jaar weer nog beter uit. Zo is dit jaar het decor iets wat de kijker zeker zal opvallen. Wim Bikker werkt al sinds november aan de decorstukken en wij zijn bijzonder nieuwsgierig naar het resultaat. Wim, maar ook de grimeuse Betty van Tetering en andere hulpkrachten bij opbouw en opruimen, zullen minder in het voetlicht staan dan de spelers, maar als we aan het einde van de avond hard applaudiseren, dan is het voor de hele groep van medewerkers die zo enthousiast, met heel veel plezier en vooral ook hard gewerkt heeft aan de toneelavond.

Is het nog nodig om te melden dat u deze avond niet mag missen?

Komen dus! Zolang er kaarten zijn, is er nog plek!!!

 

(foto’s van) Samen kerk zijn

De Week van Gebed voor de Eenheid, dit jaar van 18 – 25 januari, is een jaarlijks terugkerend aandachtspunt voor veel kerken. De gebedsweek is oorspronkelijk een idee van de geestelijke Paul J. Wattson. Hij nam in 1908 het initiatief om christenen van verschillende kerken een week lang te laten bidden voor de eenheid.

Oecumene, het naar elkaar toegroeien, elkaar leren verstaan en het samenwerken van verschillende christelijke kerken, is een steeds meer groeiende beweging. 

In Hilversum kwamen op zondag 21 januari gelovigen vanuit vier richtingen bij elkaar in de Regenboogkerk.
Samen zingen, bidden en luisteren naar de woorden uit het evangelie volgens Marcus:
‘ Zelfs doven laat Hij horen en stommen laat Hij spreken.’
Gemeenteleden van de PKN De Regenboog, korpsleden van het Leger des Heils, parochianen van de RK Onze Lieve Vrouwe Kerk en parochianen van de OK St. Vitus vormen dan één gemeenschap en vieren samen ter ere van die Ene God.

Klik op een foto voor een vergroting.

foto’s: Mannes van der Burg

 

Kerk in de steigers

10 Januari is begonnen met de restauratiewerkzaamheden aan de koepel van de St. Vitus. Middenin de kerk zijn reusachtige steigers van 15 meter hoogte verrezen, die de werkers in staat moeten stellen om de waterschade die is ontstaan aan de koepelrand, te herstellen. Een wonderlijk gezicht, maar goed voor een paar foto’s. Wie weet zingt het koor ons de komende zondagen wel toe vanaf de steigervloeren… Hoe dan ook, ruim voor Pasen moet het allemaal weer verleden tijd zijn.

Klik op een foto voor een vergroting.

  
 
 
   
   
   
   

Beginnerscursus bloemschikken

Maandag 15 januari is de eerste van vier avonden waarop liefhebbers kennis kunnen maken met de basisprincipes van het bloemschikken. 

Tijdens deze avond kunnen de cursisten kiezen wat zij de volgende avonden willen gaan maken.
Vaardigheid en creativiteit gaan hierin samen!

Er is plaats voor maximaal 15 personen.
De kosten zijn 25 euro voor de vier avonden en we vragen u een bakje met een diameter van 15 cm mee te nemen.

De cursus wordt gehouden in de kerk aan het Melkpad op 15 en 29 januari, 12 en 26 februari 2007, van 20.00 tot 22.00 uur. Koffie vanaf 19.45 uur en ingang via de zijdeur van de kerk.
Graag vooraf aanmelden bij Renée van Nes (reneevannes@wanadoo.nl)

In maart zal een vervolgcursus gegeven worden.

Epifanie

Of: Openbaring van Onze Heer Jezus Christus aan de volken. Anders gezegd: Drie koningen. De Openbaring van de Heer is het eerste van drie feesten, samen met de Doop van de Heer en de Opdracht van de Heer in de tempel (4 februari), die thuishoren in de Kerstkring, de tijd van Jezus´jonge jaren.

We lazen in de viering op zondag uit het evangelie volgens Matteüs hoe magiërs aan koning Herodes vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’ We lazen over verwarring, zoeken en vinden.

In de viering kwamen de kinderen, verkleed als ‘ de drie koningen’ hun geschenken aanbieden.

 
   
   

In de voorbeden werd gebeden:
Heer, wij danken U met de magiërs uit het Oosten,
dat U zich laat vinden door hen die U zoeken.
Zo mochten ook wij U vinden.
Wij bidden U, dat wij die U gevonden hebben,
ook de weg gaan die U ons wijst,
door alles heen, naar Uw licht.
Zo bidden wij U.

Voor de wereld bidden wij U:
voor de volkeren, dat zij zich richten naar wat het leven dient,
voor elk mens, voor elk volk, voor mensen en volkeren met elkaar;
geef wijsheid en inzicht aan hen die daaraan leiding moeten geven.
Zo bidden wij U.

Voor Uw kerk: dat zij een plek mag zijn,
toegankelijk voor hen die zoeken naar Uw liefde en waarheid.
Moge de kerk de mensen helpen in het vinden van de vervulling van hun leven.
Moge de kerk Uw licht onder mensen verspreiden.
Zo bidden wij U.

Voor onze parochie:
Heer, met vreugde hebben wij met veel mensen en kinderen met Kerstmis Uw komst mogen vieren.
Zegen ons dit nieuwe jaar in hoe wij kerk zijn met elkaar,
kerk zijn voor U en de mensen die U ons toevertrouwt.
Zo bidden wij.

Wij bidden U voor hen die in moeilijke levensomstandigheden verkeren ( …) en allen aan wie wij denken (…)
Vervul hen met de glans van Uw licht.
Zo bidden wij U.

Klaverjassen

In het nieuwe jaar gaan wij de onderlinge strijd weer aan door de kaarten te verdelen en te strijden om de wisselbeker die op zaterdag 10 maart uitgereikt zal worden aan een nieuwe winnaar van het klaverjassen.

Op de scorelijst zijn na twee rondes nieuwe namen te vinden. De spelers die in de voorgaande seizoenen regelmatig boven aan de lijst stonden hebben moeite om nu niet onderaan de lijst terecht te komen. Maar één troost is er, we mogen nog 3 avonden met elkaar spelen dus wie weet wat de kaarten ons nog gaan brengen.

Mocht u zin en tijd hebben om met ons mee te spelen dan kan dat op de volgende avonden:
Zaterdag 13 januari
Zaterdag 3 februari
Zaterdag 10 maart

Alle avonden beginnen om 19.30 uur in De Akker aan het Melkpad. Bijdrage € 2.

  naam 1e ronde 2e 3e 4e 5e totaal
1 Ingrid Tabak 4890 5541       10431
2 Thiemo Bikker 4607 5457       10064
3 Liesbeth Moleman 4695 5100       9795

Royale opbrengst van collecte!

Na de kinderviering op kerstavond werd gecollecteerd voor Kinderen in de Knel.
Kinderen in de Knel is het kinderprogramma van Kerkinactie. Zij zet zich in voor kinderen in bijzonder moeilijke omstandigheden. Volgens het Verdrag van de Rechten van het Kind hebben kinderen recht op onderwijs, bescherming, ontspanning, begrip en hulp. Overal ter wereld bevinden kinderen zich in situaties waarin deze rechten worden geschonden; ze worden uitgebuit als goedkope werkkracht, ze leven op straat, hebben minder kansen omdat ze gehandicapt zijn of aids hebben. Kinderen groeien op in oorlog of gevangenissen en het is moeilijk voor ze om hun levenskansen te vergroten.

Om deze kinderen weer uitzicht op een toekomst te geven, geeft Kinderen in de Knel financiële hulp aan doorgaans kleinschalige projecten. Deze projecten zijn door lokale hulpverleners opgezet. 

De  vierders van de Kinderkerstnacht brachten samen maar liefst 545,66 euro bij elkaar!
Geld dat wel besteed zal gaan worden!!

 

Foto’s levende kerststal

Afgelopen zondag 24 december hebben heel veel kinderen zich laten fotograferen o.a. met de kameel bij de levende kerststal. Deze foto’s kunt u hier zien en eventueel downloaden op uw eigen computer.