Klaverjassen

In het nieuwe jaar gaan wij de onderlinge strijd weer aan door de kaarten te verdelen en te strijden om de wisselbeker die op zaterdag 10 maart uitgereikt zal worden aan een nieuwe winnaar van het klaverjassen.

Op de scorelijst zijn na twee rondes nieuwe namen te vinden. De spelers die in de voorgaande seizoenen regelmatig boven aan de lijst stonden hebben moeite om nu niet onderaan de lijst terecht te komen. Maar één troost is er, we mogen nog 3 avonden met elkaar spelen dus wie weet wat de kaarten ons nog gaan brengen.

Mocht u zin en tijd hebben om met ons mee te spelen dan kan dat op de volgende avonden:
Zaterdag 13 januari
Zaterdag 3 februari
Zaterdag 10 maart

Alle avonden beginnen om 19.30 uur in De Akker aan het Melkpad. Bijdrage € 2.

  naam 1e ronde 2e 3e 4e 5e totaal
1 Ingrid Tabak 4890 5541       10431
2 Thiemo Bikker 4607 5457       10064
3 Liesbeth Moleman 4695 5100       9795

Royale opbrengst van collecte!

Na de kinderviering op kerstavond werd gecollecteerd voor Kinderen in de Knel.
Kinderen in de Knel is het kinderprogramma van Kerkinactie. Zij zet zich in voor kinderen in bijzonder moeilijke omstandigheden. Volgens het Verdrag van de Rechten van het Kind hebben kinderen recht op onderwijs, bescherming, ontspanning, begrip en hulp. Overal ter wereld bevinden kinderen zich in situaties waarin deze rechten worden geschonden; ze worden uitgebuit als goedkope werkkracht, ze leven op straat, hebben minder kansen omdat ze gehandicapt zijn of aids hebben. Kinderen groeien op in oorlog of gevangenissen en het is moeilijk voor ze om hun levenskansen te vergroten.

Om deze kinderen weer uitzicht op een toekomst te geven, geeft Kinderen in de Knel financiële hulp aan doorgaans kleinschalige projecten. Deze projecten zijn door lokale hulpverleners opgezet. 

De  vierders van de Kinderkerstnacht brachten samen maar liefst 545,66 euro bij elkaar!
Geld dat wel besteed zal gaan worden!!

 

Foto’s levende kerststal

Afgelopen zondag 24 december hebben heel veel kinderen zich laten fotograferen o.a. met de kameel bij de levende kerststal. Deze foto’s kunt u hier zien en eventueel downloaden op uw eigen computer.

Kerstfeest-impressie

Veel mensen hadden hun fototoestel mee toen ze afgelopen zondag en maandag naar het kerkplein en de viering kwamen. Veel foto’s zijn doorgestuurd en we laten u bij deze een aantal sfeerplaatjes zien.

Viering Eerste Kerstdag

In de viering van de eerste Kerstdag rondden de kinderen van de kinderkerk hun Advent-Kerstverhaal af.
Hieronder een foto-impressie van hun moment in de viering en van hun eigen dienst in De Akker.

Kerstkerkpleinplezier en feestelijke vieringen.

In de namiddag van zondag 24 december veranderde het kerkplein van parkeerplaats in een gezellig kerstgebeuren: vuurkorven, kraampjes, de levende kerststal, kerstmuziek door een blazersensemble en heel veel mensen die kwamen kijken en luisteren. Veel, héél veel liters warme chocolademelk, thee en later op de avond ook de glühwein werden geschonken en gedronken.

De enorme grote, bruine langharige kameel trok veel bekijks en moet inmiddels op talloze foto’s staan! Ook de lichte, blonde ezel, de schapen met de lange gedraaide horens en de andere dieren kregen veel aandacht.

Van de mogelijkheid om verkleed op de foto te gaan werd goed gebruik gemaakt; miniherders met grote stokken liepen door de menigte heen en regelmatig kwamen engelenvleugeltjes langs. De foto’s die van de kinderen gemaakt zijn, worden komende week op deze site geplaatst.

De gezellige drukte op het plein was de opmaat voor de kerstvieringen in de kerk.

De belangstelling voor de kinderkerstnacht, georganiseerd door de Regenboogkerk en de Oud-katholieke parochie, was zo groot dat de hele kerk vol zat en er op het laatst helaas niemand meer bij kon.

Het plan om de aan de kinderen uitgedeelde kaarsen te laten branden in de donkere kerk hebben we maar niet door laten gaan. Behalve een heilige nacht, wilden we toch ook heel graag een ‘Stille nacht, veilige nacht…’ !

Gelukkig konden de kinderen door heel hard te blazen de lampen aandoen en was in de liturgieboekjes te lezen welke liederen meegezongen konden worden.
Samen met de ouders, opa’s en oma’s en alle andere aanwezigen werd uit volle borst ‘Gloria in excelsis Deo’ gezongen. En klonk er al eerder zo’n massaal en mooi gezongen ‘Er is een kindeke geboren op d’aard’ in de kerk???

Aan het einde van de feestelijke viering spraken dominee Jurjen Zeilstra en pastoor Leen Wijker de zegen van Sint Patrick uit. Wie wilde mocht daarna naar voren komen voor een persoonlijke (kinder-)zegen.

Met in de ene hand een mandarijn en in de andere hand de kaars om ook zelf een lichtpuntje te kunnen zijn, verlieten de kinderen de kerk om nog één keer de dieren van de stal gedag te zeggen en daarna in de kerstnacht naar huis te gaan.

 

Later op de avond bezochten veel mensen de samenzang en eucharistieviering. Het koor van de parochie ondersteunde de samenzang en zong ook zelf meerstemmige liederen. In de preek benadrukte pastoor Wijker het evangelie van Kerst; dat God ervoor koos om aanwezig te zijn onder de mensen. Zoals ook werd gezongen in de Kyrië-litanie: Heer Jezus, licht en aangezicht van God, onze broeder, onze God, ontferm U over ons.

Dat goede nieuws, de liefde van God zo nabij, maakt dat we met recht dankbaar het Gloria mogen zingen en elkaar een welgemeend zalig, gezegend Kerstfeest kunnen toewensen.

 

 

Hoe het verder ging …

Het verhaal van Elizabeth en Maria werd verder verteld voor de kinderen en de oudere kerkgangers in de ochtendviering van de vierde zondag van de Advent.

Zacharias, sprakeloos geworden door het grote nieuws dat hij een kind krijgt, kwam de kerk  binnenlopen. Alleen doormiddel van een schrijfbordje kon hij nog wat ‘zeggen’ .

Toen een buurvrouw opgewonden erbij kwam en vertelde dat Elisabeth een zoon had gebaard, had Zacharias wel willen jubelen. Maar pas toen hij de naam van het kind had opgeschreven, kwam zijn stem terug en kon hij God in een lied danken.

Johannes – Gods is genadig – zo gaat zijn zoon heten!

Het verhaal is nog niet afgelopen maar gaat verder, in de kinderkerstnacht en in de viering op eerste Kerstdag. Vanochtend keken de kinderen al even in de stal waar alles is klaargemaakt om het kind te ontvangen.

 

De nacht loopt ten einde, het licht komt naderbij.

Tijdens de vierde zondag van de Advent wordt de bijbelse boodschap ons toegezongen en vertaald in muziek. Organist Bart Klijnsmit en ons parochie-koor zullen een cantate van Teleman en koralen van Bach laten horen.

 

” Die Nacht gibt ein neu” Licht dar ” wordt ons verkondigd, de nacht loopt ten einde, het licht komt naderbij.

In de altaarschikking van deze zondag is het licht ook sterker aanwezig;
het kruis en de stenen zijn weggehaald en onze blik gaat nu meer uit naar de aarde die verbonden is met het licht. De klimop strekt zich vanaf de wereldbol uit naar de bloemen die verwijzen naar de aanstaande geboorte van het kind Jezus.

Het warme kaarslicht schijnt over alles heen: de nacht is bijna voorbij, de verlossing is in aantocht.

 

 

Beestenboel op kerkplein.

Maar dan bedoelen we wel een gezellige drukte van allerlei dieren die verzameld zijn rondom de stal. Op zondag 24 december tussen 18.00 en 22.00 uur zal op ons kerkplein een grote kerststal te bezoeken zijn. Maria. Jozef en hun kind zijn in de stal en om hen heen allerlei dieren zoals een ezel, pluimvee en ook een kameel.

De kinderviering met verhalen en kerstliedjes begint om 19.00 uur en duurt ongeveer drie kwartier.

Deze kinderkerstnacht is een initiatief van de Oud-Katholieke Kerk Sint Vitus in samenwerking met de Regenboogkerk.

NB Parkeren kan op het marktterrein aan het Langgewenst of op het parkeerterrein aan het Melkpad tegenover de afdeling bevolking van de Gemeente Hilversum.

A Festival of Nine Lessons and Carols

Vrijdag 15 december aanstaande om 20.00 uur begint deze engelstalige viering met veel (samen-)zang en de negen lessen, bijbellezingen.  Het koor van Holy Trinity Anglican Church uit Utrecht zal onder andere zingen: ‘A maiden most gentle’ en ‘The Star Carol’ . Samen zingen we het bekende ‘Away in a manger’, ‘God rest you merry, gentlemen’  en andere liederen.
U bent van harte welkom in deze sfeervolle viering. De toegang is gratis, wel wordt er een collecte gehouden.

 

Een engel spreekt een meisje aan.

Zondag 10 december was de tweede zondag van de Advent. Voor het verhaal van Advent verder verteld werd, stak Yonne samen met de pastoor de twee kaarsen aan.

Hoorden we vorige week hoe Zacharias een boodschap kreeg van de engel, op deze zondag zagen we hoe engel Gabriël bij Maria op bezoek kwam.

Vanaf het koor klonk :

Ik ben een engel van Heer, daal uit de hemel tot je neer
en breng een nieuw en mooi verhaal, dat ik vertel in mensentaal.

Samen met de engel en Maria verlieten de kinderen de kerk om in De Akker op hun eigen manier verder te gaan met het verhaal. 

In De Akker hebben de kinderen samen met de kinderkerkleiding veel gezongen en hard gewerkt aan een eigen kerstkrans.

Een dag uit de agenda van de Oud-katholieke pastores.

Deze week staat op donderdag 7 december in de agenda van onze pastores
” 10.00 uur : Studiedag Oud-katholieke pastores ” .

                                                      

Een aantal keren per jaar nemen de priesters tijd voor ontmoeting met elkaar. Tijd om even bij te praten en tijd om samen te bezinnen.
Donderdag zal aandacht gegeven worden aan de betekenis van rituelen in de liturgie en aan de ontwikkeling van nieuwe rituelen. Aan de studiedag werken mee oa  Joost Janssen O.Praem ( hij is verbonden aan de Werkgroep voor Liturgie van de abdij van Berne ) en dr. Hans Kronenburg (lang als pastor verbonden geweest aan de Dom in Utrecht). De heer Kronenburg zal onder andere ingaan op de ontwikkeling van nieuwe rituelen op het protestantse erf.
Een dag uit de agenda van de pastoor, met een soort van werkoverleg maar dan wel met een hoog inhoudelijk gehalte.