Preek van de Leek

Tijdens de dienst van 30 juni werd de preek verzorgd door een van de parochianen, Keimpe Yska. Aan de hand van de apostel- en evangelielezing kwam hij tot de volgende overweging: (Klik op play) Eerst hoort u de 2 lezingen, daarna de preek (bij 6 minuut 15).

Vakantiegevoel!

Komende zondag 30 juni zal een groepje kampleiders van de OK-jeugdkampen in onze kerk op bezoek zijn. Al meer dan 85 jaar organiseert de Oud-Katholieke Kerk zomer- en zeilkampen voor jongeren van verschillende leeftijden. De – altijd enthousiaste – kampleiding wil tijdens het koffiedrinken na de viering iets vertellen over hun activiteiten en plannen voor de komende zomer. Ken je nog kinderen uit je familie en/of buurt die graag een geweldige kampweek willen meemaken: neem ze mee voor een kennismaking! En is het niet voor deze zomer, dan misschien alvast voor die van 2020?
 
 

Bijzondere viering

Zondag van de navolging, zo heet de komende zondag in de kerkkalender 2019. En de viering op die zondag 30 juni is nog meer bijzonder dan vieringen al van zichzelf zijn.
In de liturgie is de dienst van handoplegging, zalving en gebed opgenomen. In dat moment klinkt de uitnodiging aan een ieder die ondersteuning nodig heeft, om naar voren te komen en zijn/haar vraag aan de priester vertellen. Misschien is er een verlangen naar genezing van lichamelijk of innerlijk lijden, is er een vraag om gezegend te worden met kracht voor onszelf of om anderen te kunnen bijstaan. In de dienst wordt het in vertrouwen voorgelegd aan God.

Ook bijzonder deze zondag is de preek van de leek; Keimpe heeft zich voorbereid om een overweging te houden. En pastoor Wietse van der Velde is deze laatste zondag van juni 2019 voor het allerlaatst als pastoor van Hilversum de voorganger.

Over een afscheid en pizza’s (met foto’s)

Het was een bijzondere viering, deze middagdienst op 16 juni. Het was het moment waarop pastoor Wietse afscheid nam van de Hilversumse parochie om met emeritaat te gaan. De kerk zat vol en samen met de aartsbisschop van Utrecht, Joris Vercammen en met pastoraal medewerker Loes Berkhout gaf Wietse zelf vorm en inhoud aan de viering. In zijn preek ging Wietse uitgebreid in op zijn verhouding met de patroonheilige van onze parochie, Sint Vitus, en de manier waarop deze heilige steeds weer een rol bleek te spelen tijdens zijn priesterschap. Na de viering waren er toespraken en een receptie in De Akker. De aartsbisschop keek vooral terug op Wietse’ betrokkenheid bij de landelijke kerk terwijl Alice Parmentier, namens het kerkbestuur, de nadruk legde op de rol van pastoor in de parochie. Victor Scheijde, collega en opvolger als pastoor in Hilversum, hield een ludiek referaat over ‘achter de geraniums’ zitten en was op zoek gegaan naar Wietse’ geboorteplek in de stad Groningen. Tijdens de afsluitende receptie werden tenslotte vele handen geschud.

Mooi om te zien was hoeveel parochianen zich hebben ingezet om van de afscheidsviering en van de receptie een succes te maken. Al vroeg in de ochtend werden hapjes gemaakt en door velen zijn allerlei hand- en spandiensten verricht.

Dat er na gedane arbeid goed werd gerust bleek in de vroege avond op het kerkplein. De jongeren die hadden meegeholpen en nog een aantal anderen deden zich tegoed aan pizza en wijn of fris. Ook Wietse en Maarten waren hierbij van de partij.

Binnenkort verhuist Wietse naar het Groningse Nieuwe Pekela, daar waar Maarten al woont. Hier wacht een nieuwe levensfase op hem. Helemaal met pensioen gaat hij nog niet want voorlopig blijft Wietse nog deken van het aartsbisdom en zal hij zich inzetten voor de oudkatholieke statie in Friesland.