Opmaat naar de zondag

Goddelijke energie, onstuimige wind, vuur, dynamiek: in de periode na Pinksteren zit vaart! Pastoor Victor heeft het over God die je uitnodigt in zijn ruimte – jij daar jouw plek – om mee te doen met God.
Eenvoudig maar verre van simpel.
Een duif die niet terugkeert zorgt voor een nieuwe begin, met uit ons denkhoofd gegraaide woorden klinkt een gebed en in de voorbeden bidden parochianen voor de wereld, voor de ander, voor de kerk.
Om deze gedachten, gebeden en vertelling heen horen we de warme klanken van een saxofoon. Peter Vigh, lid van het Berlage Saxophone Quartet en achterbuurman van de pastoor, speelt Hongaarse volksmelodieën van Béla Bartók en György Ligeti.  
U kunt deze opmaat naar de zondag zien vanaf zaterdag 6 juni, 19.00 uur via deze link.

De vertelling over Noach en de vogels is een fragment uit een tekst van ds. Nico ter Linden, het uitgesproken gebed op deze vooravond van de feestdag van de Allerheiligste Drieëenheid is van Marloes Meijer, De eerste Dag.

Opmaat naar Pinksteren

Over hoe mensen van de weg ook mensen van de wind kunnen zijn. Met enkele gedachten van Marc de la Marche vertelt pastoor Victor over die wind. Verder klinkt een energiek pinkstergebed (van Cor van Vliet), wordt het Veni sancte Spiritus tweestemmig gezongen, blaast  de pastoor de paaskaarsen uit en blaast hij iets anders weer aan, spreken parochianen voorbeden uit. Na een tekst en een Onze Vader-gebed met de woorden van Huub Oosterhuis laat de organist het orgel jubelen in een lofzang.
God, laat het maar waaien!

Dit is de link van de opmaat naar Pinksteren van zaterdag 30 mei vanaf 19.00 uur.

Van de bisschoppen

‘We hebben ervaren hoe belangrijk het is om een goede gezondheids- en ouderenzorg te hebben, om zonder angst aan te raken en aangeraakt te worden. Maar bovenal hebben we hopelijk geleerd om opnieuw te zien wat werkelijk belangrijk is in ons leven. Want wat we ons gedurende de lockdown wellicht het sterkst hebben gerealiseerd, is hoezeer wij aangewezen zijn op de gemeenschap die we met God en met elkaar vormen. Dat is ten diepste een gemeenschap van liefde, zoals God in den beginne na zijn goede, zeer goede scheppingswerk ziet dat het niet goed is dat de mens alleen is, maar alleen mens wórdt als tegenover van een kameraad, een vriend, een geliefde.’

Een fragment uit de herderlijke boodschap bij het Pinksterfeest 2020 van de bisschoppen. De gehele tekst leest u hier.

Protocol

Verruiming van de beperkende maatregelen, wat mag wel, wat niet. Waar doe je verstandig aan, hoe pak je iets aan? Over het opnieuw inrichten van de samenleving wordt nagedacht en voor het praktische deel verschijnen overal aanpassingen en protocollen. Zo ook in de kerken.
Op hun website heeft de landelijke OKKN een bericht geplaatst met uitleg. Dat al die aanpassingen niet gering zijn, kunt u nalezen in het OKKN protocol. U vindt de te nemen voorzorgsmaatregelen terug in dat bericht, maar ook hier.

Opmaat naar de zondag

Hemel en aarde horen bij elkaar, ze zijn niet los verkrijgbaar. Zo klinkt de boodschap op de zaterdagavond na Hemelvaartsdag. Dat is niet altijd zo simpel na te zeggen. In het voorgelezen verhaal over dat allerlaatste afscheid van Jezus horen we hoe Petrus zacht zei: ‘Hij is weg’ en huilde.
Rachel vertelt met hulp van de kinderkerkpaaskaars en Tim hoe je ook al ben je verdrietig verder kunt. Jezus heeft ons zoveel geleerd! Tim brengt dat nog even in herinnering met de Tien Woorden.

Pastoor Victor deelt enkele gedachten over de hemel en de aarde en kijkt alvast een klein beetje richting Pinksteren. In de voorbeden bidden parochianen voor wat ons bezighoudt, voor wat we God willen voorleggen.

De muziek in deze opmaat komt van Phi Nix. Zangeres Sinem en pianiste Janne zijn al eerder in onze kerk geweest. Ze waren erbij toen de studenten van de Hoge School Utrecht in ons kerkgebouw een concert gaven. Inmiddels proberen ze verder te gaan met hun passie voor muziek. Als mooie plek voor de opname van de song Wicked World herinnerden ze zich onze kerk, het interieur en de akoestiek. Sinem schreef de tekst voor Wicked World in een voor haar verdrietige tijd en ze verwoordde daarin ook de kracht die mensen kunnen hervinden om weer ergens voor te gaan staan.

Na flink wat uren oefenen zijn Sinem en Janne in de kerk gebleven om met hun muziek bij te dragen aan de opmaat voor de zondag. En zo is hun nummer Wicked World als een soort sneak preview te horen in dat zaterdagavondviermoment.

U kunt zaterdag 23 mei tegen 19.00 uur hier klikken voor het viermoment.