Glans

Op de zondag van de gedaanteverandering van de Heer worden twee Bijbelverhalen gelezen. In beide lezingen gaat het over bergtoppen. En in beide lezingen horen we hoe mensen, Mozes en in de evangelielezing Jezus, stralen na hun ontmoeting met God. Glans, luister, heerlijkheid, zou er een woord zijn dat precies zegt wat bedoeld wordt?
Hoe dan ook, Mozes daalde de Sinai af, met de twee platen van het verbond bij zich. Hij wist niet dat zijn gezicht glansde doordat hij met de HEER had gesproken. En terwijl Jezus aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit.

Voorganger in de eucharistieviering op deze zondag van de verheerlijking op de berg, zondag 9 augustus, is priester Jan van der Steen. De dienst begint om 10.00 uur. 
U bent van harte welkom. Wel graag vooraf reserveren  – dan kan hier – en u weet het, mocht u enigszins verkouden zijn, hoesten en/of koorts hebben: blijf thuis. U zou dan kunnen kijken of luisteren naar vieringen elders. Zoals de online viering uit de parochie Amersfoort of  de viering in de Ste Gertrudis in Utrecht. Via deze link leest u meer suggesties.

Honger

‘Het is niet nodig dat mensen honger lijden,’ zei Jezus tot zijn leerlingen. Op de zondag van de spijziging van de vijfduizend, 2 augustus aanstaande, dagen teksten in de viering ons uit en leiden Mariëtte en Nico ons door deze dienst van schriftlezing en gebed. Honger naar brood, naar vriendschap, naar veiligheid, naar die ander, naar … In de voorbeden klinkt een doordringend Eleison; ontferm u, heb genade.

De viering begint zondag 2 augustus om 10.00 uur. Graag vooraf reserveren  – dan kan hier – en u weet het, mocht u enigszins verkouden zijn, hoesten en/of koorts hebben: blijf thuis. U zou dan kunnen kijken of luisteren naar vieringen elders. Bijvoorbeeld naar de viering in de Ste Gertrudis in Utrecht. Via deze link leest u meer suggesties.
Volgende week 9 augustus is er weer een online viering vanuit Amersfoort te zien.

Afbeelding:  Sieger Köder (1925 – 2015)

Memo:

Gedurende de zomermaanden staan in het grote portaal van de kerk dozen klaar om door ons allen gevuld te worden met houdbare levensmiddelen die bestemd zijn voor de Voedselbank Gooi. In deze coronatijd is het aantal aanvragen voor voedselpakketten flink gestegen.
Komt u naar de viering, denkt u dan ook aan deze collecte? 

Onkruid op de akker

Hoorden we vorige week over zaaigoed dat lang niet altijd in goede aarde valt, in de parabel uit de evangelielezing van komende zondag 19 juli, de zondag van het onkruid op de akker, wordt aan de baas van de akker de vraag gesteld of het onkruid dat ook opgekomen is, er tussenuit gewied moet worden. Het gaat over goed en kwaad, aldus Jezus in zijn uitleg. En dan is er nog die andere lezing, uit Wijsheid 12. Genoeg intrigerende teksten om samen over na te denken. 
De eucharistieviering op zondag 19 juli begint om 10.00 uur. Pastoor Victor Scheijde gaat voor. We hopen dat u komt. Wel graag eerst aanmelden via reserveren in verband met de coronavoorzorgsmaatregelen.
Na de viering drinken we koffie/thee/limonade, als het kan lekker buiten op het kerkplein.

Zaaigoed

De zondag van de zaaier, zondag 12 juli. Daar hoort het bekende verhaal bij van de zaaier, gelezen uit het evangelie volgens Matteus hoofdstuk 13. Ook lezen we een stuk uit de profetie van Jesaja (hoofdstuk 55), waarin onder andere staat: 
‘Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten-zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied.’
Een belofte, een opdracht? Allebei?

Een cantor zingt de miszangen, de organist neemt ons in gedachten mee in de melodieën, pastoor Victor gaat voor en preekt, samen spreken we teksten uit en bidden we tot God, Heer van al wat leeft.
U bent van harte welkom bij deze eucharistieviering, deze zondag met wat anglicaanse invloeden vanuit Common Worship. 
Na afloop van de viering hopen we op koffie op het kerkplein!

Zondag 12 juli 2020
Aanvang: 10.00 uur
Vooraf aanmelden via deze link.