Dienst van handoplegging, zalving en gebed


Veel mensen verlangen naar genezing van lichamelijk of innerlijk lijden. Anderen willen gezegend worden, zodat ze kracht krijgen voor zichzelf of om anderen te helpen. Aan dit verlangen wordt op zondag 13 november invulling gegeven tijdens de viering van handoplegging, zalving en gebed.

In de viering spreekt vooral het vertrouwen tot Jezus, die met zijn opstanding ziekte en dood overwonnen heeft. Na de preek is er gelegenheid voor wie dat wil om naar voren te komen voor handoplegging, ziekenzalving en zegening. Tijdens de viering worden Taizé-liederen gezongen. De aanwezigen in de viering wordt gevraagd om de mensen die naar voren komen in het gebed te ondersteunen. De viering begint om 10.00 uur en is voor iedereen toegankelijk.

November Vitus

Voor het de eerste zondag van de nieuwe maand is, wordt de November-Vitus bezorgd bij onze lezers. In dit nummer onder andere aandacht voor komende gemeentevergadering en de Synode op 19 november. Verder nog een impressie van een koorlid, afscheidswoorden van Elly Bruining en natuurlijk de agenda, bijzondere vieringen en de wel en wee-berichten.

Met één klik weet u er weer alles van.

Najaarsgemeentevergadering

Op de leestafel in het portaal van de kerk zullen vanaf zondag 30 oktober de agenda en stukken te vinden zijn voor de najaarsgemeentevergadering. U kunt ze meenemen ter voorbereiding op de vergadering die dit jaar plaatsvindt op dinsdag 8 november. Belangrijk thema van de najaarsvergadering is de synode die later, op 19 november, wordt gehouden. Om onze synodalen, Jillis van Maaren en Theo van Asselt, goed beslagen ten ijs te laten komen willen we dit jaar tijdens de gemeentevergadering met elkaar van gedachten wisselen over één van de thema’s van de synode: de maatschappelijke betrokkenheid van onze kerk en hoe we daar vorm en inhoud aan kunnen geven? Bernd Wallet, pastoor van de Utrechtse parochie is bereid gevonden hierover een inleiding te houden en het gesprek te leiden.

 

Natuurlijk krijgt u tijdens de vergadering ook de laatste stand van zaken te horen over parochiezaken en krijgt u zelf de gelegenheid uw mening te laten horen over datgene wat u belangrijk vindt. Kortom, de gemeentevergadering belooft een interessante avond te worden.

Het kerkbestuur stelt het zeer op prijs zo veel als mogelijk leden, gastleden en vrienden van de parochie te mogen ontmoeten op dinsdag 8 november.

Synode

Mocht u, behalve tijdens de najaarsgemeentevergadering, verder willen discussiëren over het thema maatschappelijke betrokkenheid van onze kerk dan bent u op 19 november van harte welkom op de publieke tribune van de synode. De tribune wordt betrokken bij de discussie die door een aantal sprekers zal worden ingeleid. Voor het reizen hoeft u het niet te laten, want, zoals altijd, vindt de synode plaats in De Akker vanaf 09.30 uur.

Gespot!

 

Heftige uitvallen! Geschreeuw! Wat is er gaande in het kerkportaal? Het antwoord is: Welstand en Wormenbrij. Daar zult u het even mee moeten doen. Met de tip erbij om in de nieuwe agenda 2012 donderdag 16 en/of vrijdag 17 februari ‘s avonds vrij te houden…

Terug naar toen en weer naar nu

Oktober is onder andere wijnmaand, kennismaand, energiebesparenmaand, spiritualiteitsmaand én maand van de geschiedenis. De elfplussers hebben veel van die aspecten meegekregen tijdens hun catechese-uur, maar zijn vooral de geschiedenis ingedoken.


ouderwetse spullen
Om te beginnen bij ‘ouderwetse’ spullen, dingen van vroeger waar je nu niet meer mee gezien wilt worden. We gingen nog wat stappen terug in de tijd, naar het jaartal waarin onze kerk voor het eerst werd gebruikt. Een aantal jongeren dacht daarvoor naar de middeleeuwen te moeten afreizen, naar zo’n beetje veertienhonderd, anderen dachten meer aan de zeventiende eeuw. Het reisje bleek relatief kort, want 1889 was het jaar van de bestemming. Het jaar waarin ook de Eiffeltoren werd afgebouwd en het bedrijf Nintendo in Japan opstartte.

opzoeken

Ook in de kerk zijn de diverse jaartallen opgespeurd, hebben we gezien dat de eerste pastoor van de kerk Gul heette, en werd ontdekt dat dankzij het tellen en noteren van het aantal mensen dat naar de vieringen komt , we nu weten dat op paasmorgen 1997 meer mensen naar de kerk kwamen dan op paasmorgen 2011.


Sporen van het verleden die met ons leven nu te maken hebben werden besproken, toen we het over Willibrordus hadden en zijn missie, over heiligen van toen en nu, en over de overledenen die we gedenken.


Dit, maar natuurlijk nog veel meer, kwam allemaal langs tijdens dat uurtje catechese 11plus. Vragen en opmerkingen genoeg om de volgende keer verder te gaan!

Allerzielen – Herdenkingsconcert

Allerzielen is een dag van gebed voor allen die uit het aardse leven zijn heengegaan. In de eucharistieviering van zondag 30 oktober vieren we Allerheiligen/Allerzielen. We herdenken alle gestorvenen en er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor overleden dierbaren.
De kerk is ook ’s middags open voor diegenen die niet in de gelegenheid zijn om de eucharistieviering bij te wonen of op hun eigen gekozen moment dierbaren willen herdenken.

Ter afsluiting van deze dag wordt om 16.00 uur een herdenkingsconcert gegeven door organist Bart Klijnsmit met medewerking van het kamerkoor Via Regalis. Uitgevoerd worden het Requiem van G.Fauré en cellosuite 2 van J.S. Bach. Cellist is Antonis Pratsinakis. Dit concert is gratis toegankelijk.

Lezing Simone van As in De Akker
Simone van As kent het leven op de Amsterdamse Wallen.
 
Ze werkt er, vanuit de stichting Blood-n-Fire, onder vrouwen die daar prostitueren. Blood-n-Fire Nederland is het initiatief van een aantal Nederlanders die hulp verlenen aan mensen die in de grotere steden van ons land in moeilijkheden verkeren. ‘Armen, verslaafden, prostituees, daklozen, ze vormen een groep in onze verharde maatschappij die zelden in staat is de eigen situatie te verbeteren. Alleen de liefde van God kan een mens weer terugbrengen in zijn bestemming.’

En daarom zoekt Simone contact met de vrouwen op de Wallen.  Een traject dat vele kleine stappen vergt. Van een periode van alleen maar groeten tot iemand mogen verwelkomen  op een creatieve avond. Daar kunnen de vrouwen samen schilderen, knutselen, dansen etc. Simone: ‘De vrouwen vinden dit hartstikke gezellig. En wij trouwens net zo goed. Het is ook elke keer weer een goede aanleiding om nieuwe vrouwen op straat uit te nodigen om bij ons langs te komen. Alhoewel het weinig voorkomt dat een vrouw direct op onze uitnodiging ingaat, is het vaak wel het begin van een nieuw contact. Ondertussen zijn we ook begonnen met een maandagochtend bijbelstudie. Voor zowel ons team als de vrouwen is dit een bijzonder moment. We delen een stukje uit de bijbel en bidden daarna voor elkaar en spreken Gods zegen over elkaars leven uit. Dit zijn hele gave momenten van verbondenheid in Christus.’

Er zijn onder de prostituees nog steeds vrouwen die depressief achter het raam zitten. Die aangeven een hekel aan hun werk te hebben, maar tegelijkertijd absoluut geen weg zien om te stoppen. Simone en haar collega’s proberen deze vrouwen te helpen en steun te bieden. Simone: ‘We zien bij Blood-n-Fire continu de gevolgen van dit werk op de psyche van de vrouwen. De sociaal-emotionele schade is vaak schrikbarend. Vrouwen die kampen met enorme woede aanvallen, geen vertrouwen meer hebben in de medemens, continu zoekend naar echte vrienden maar tegelijkertijd binnen no time weer wantrouwig en vijandig zijn, kampend met angstaanvallen enzvoort.’
Er worden ook positieve veranderingen gezien: vrouwen die een periode van rust hebben gevonden en hard Nederlands aan het leren zijn. Vrouwen die besluiten om te stoppen met prostitutie. En ook koos een paar vrouwen ervoor om gedoopt te worden en zo uit te beelden dat ze hun oude leven inruilden voor een nieuwe.

Op woensdag 2 november kunt u Simone horen vertellen over haar werk.
 U bent van harte welkom bij de lezing die door vrouwenvereniging Priscilla in De Akker is georganiseerd.
 Aanvang: 20.00 uur.

Wortels in het lang, lang geleden…

Oktober is de maand van de geschiedenis en dat intrigeert de ok – jongerenpastor. Elke oktoberweek verschijnt een berichtje, gerelateerd aan vroeger.

Ook wel interessant voor die niet-meer-zo-jong onderons. Zie maar het bericht van deze week: ‘Welke familie heeft de oudste stamboom in de OKK? Tot welk jaar is de naam van jouw familie terug te vinden in de kerkarchieven?’

In Hilversum zijn er families die al vele generaties lang in de boeken staan bijgeschreven. Maken zij een kans op die passende onderscheiding?

De R zit weer in de maand!

Jawel, de R van Rozen, Rumbonen en Rode Wijn. Wie zondag 16 oktober na het koffiedrinken na de viering nog zin heeft in een nazit, is welkom bij Dio en Inge van Maaren. Met een glaasje van het een of ander en wat pinda’s en dan hebben we het over van alles wat. En nog wat.