Wortels in het lang, lang geleden…

Oktober is de maand van de geschiedenis en dat intrigeert de ok – jongerenpastor. Elke oktoberweek verschijnt een berichtje, gerelateerd aan vroeger.

Ook wel interessant voor die niet-meer-zo-jong onderons. Zie maar het bericht van deze week: ‘Welke familie heeft de oudste stamboom in de OKK? Tot welk jaar is de naam van jouw familie terug te vinden in de kerkarchieven?’

In Hilversum zijn er families die al vele generaties lang in de boeken staan bijgeschreven. Maken zij een kans op die passende onderscheiding?

De R zit weer in de maand!

Jawel, de R van Rozen, Rumbonen en Rode Wijn. Wie zondag 16 oktober na het koffiedrinken na de viering nog zin heeft in een nazit, is welkom bij Dio en Inge van Maaren. Met een glaasje van het een of ander en wat pinda’s en dan hebben we het over van alles wat. En nog wat.

Het christendom van Pinksteren tot Constantijn

Een jaar geleden startte een groepje met het Leerhuis. Het thema was: de Eucharistie. Een klein groepje, maar het enthousiasme was groot. Zo groot dat unaniem werd besloten verder te gaan met een nieuw thema. Dat thema werd ‘Het Christendom van Pinksteren tot Constantijn.’

Door ziekte van één van de leden is de start voor dit seizoen uitgesteld, maar de verwachting is dat we ongeveer rond eind oktober weer zullen starten. Als u zich meer wilt verdiepen in de achtergrond van ons geloof en de geschiedenis daarvan, bent u van harte welkom om ons groepje te komen versterken.

De bijeenkomsten worden eens in de één à twee maanden op maandagavond gehouden in Hilversum. Met belangstelling zien wij uw aanmelding tegemoet bij Antonie van Aartsen (vaartsen@kpnmail.nl).

Herdenkingsdienst bisschop Ramento 2 oktober

Op 3 oktober aanstaande is het vijf jaar geleden dat bisschop Ramento van onze zusterkerk in de Filippijnen vermoord werd. Op zondag 2 oktober vindt de vijfde herdenkingsdienst plaats (van 14.00 – 16.00 uur in de Oud-Katholieke Kerk in Amsterdam) om bisschop Alberto B. Ramento en alle andere martelaren voor gerechtigheid en vrede te herdenken en te eren. Een ieder is daarbij van harte welkom.
 
Die middag wordt een boekje over bisschop Ramento gepresenteerd, dat bedoeld is als een klein monument. Het is een eerbetoon aan iemand die een herder was voor zijn volk en daarin een voorbeeld voor ieder die een kerkelijk ambt op zich heeft genomen.

Vijf jaar geleden werd bisschop Alberto Ramento om zijn getuigenis vermoord. Met meer overtuiging dan ooit kiest zijn Filippijnse Onafhankelijke Kerk de kant van de armen. Geweld blijkt niet in staat het bondgenootschap van christenen met hen die onderdrukt worden te ondermijnen. Het boekje gaat over dit bondgenootschap. Er staan teksten in van de hand van bisschop Ramento zelf en van anderen, die naar aanleiding van zijn tragische dood hun verbondenheid onder woorden hebben gebracht. Onze hoop is dat de uitgave van deze teksten in het Nederlands ons allen moge aansporen tot meer ‘bondgenootschap’: met de armen in de Filippijnen in het bijzonder, en met allen die lijden om de gerechtigheid in het algemeen.

De bisschoppen Schoon en Vercammen.

De prijs van het boekje wordt 15,95 euro (excl. verzendkosten). Het zal vanaf 7 oktober te bestellen zijn via de webshop op www.okkn.nl.

Waar gaat het om in het christelijk geloof?

Wat is de samenhang tussen al die wonderlijke verhalen die we lezen in de bijbel? Wat moet ik er zelf mee? Kun je leren geloven? Allemaal vragen en thema’s die aan bod komen tijdens de ‘basiscursus’ geloven die op donderdag 6 oktober start.

De ‘basiscursus’ geloven bestaat uit acht bijeenkomsten. Het woord ‘cursus’ moet echter niet al te letterlijk genomen worden. De echte basis van de acht bijeenkomsten is het open gesprek dat de deelnemers aangaan met de pastoor en met elkaar over de thema’s God, de bijbel, Jezus, liefde en dood. Elke avond wordt ingeleid met een korte film. Het gaat er tijdens de bijeenkomsten vooral om, om van elkaar te horen hoe het geloof gezien en beleefd wordt, van elkaar te leren wat geloven betekenen kan.

De bijeenkomsten vinden plaats op 6, 13 en 27 oktober, 3, 10, 17 en 24 november en 1 december en beginnen om 20.00 uur. Deelname aan de cursus is gratis. Voor het cursusboek wordt een bijdrage van 15 euro gevraagd.

Voor meer informatie en aanmelding: drs. Leen Wijker, tel. 035-624 80 09 of pastoor@stvitus.nl

Oktober Vitus

In het kerkportaal, op diverse deurmatten en in allerlei brievenbussen en ook hier te lezen: ons parochieblad Vitus. Lees ook even de rectificatie, dan bent u helemaal juist geïnformeerd.

Rectificatie bericht rommelmarkt

In de oktober-Vitus die deze week op de deurmat valt, was de redactie ietwat voorbarig met het schrijven van het berichtje over de rommelmarkt. Excuus, Priscilla, voortaan zullen we dat eerst even overleggen met jullie!

Bij deze het bericht van Priscilla wat er eigenlijk had moeten staan!

Snuffelrommelmarkt 2011.

Als jullie deze regels lezen is hij alweer bijna een maand achter de rug. Maar langs deze weg willen wij alle mensen bedanken die spullen hebben aangeleverd. En natuurlijk alle mensen die op de vrijdag en de zaterdag zo hard hebben gewerkt om de markt tot een succes te maken. Ook reclame in de krant en de raamposters die overal werden opgehangen hebben hun werk gedaan.

En als je soms dacht dat reclame niet helpt: Zelfs via een Argentijnse lezer van de digitale Vitus hebben we zaterdag nog iemand binnen gekregen.

Het mooie netto resultaat is geworden: 1.039,65 euro.

Nogmaals Hartelijk Dank aan iedereen!

 

Priscilla.