Olie

Op talloze plaatsen in de Bijbel speelt olie een belangrijke rituele rol. Het wordt gebruikt om een koning of profeet te zalven, dat is onder Gods zegen aan te stellen. Ook in het Nieuwe Testament verwijst de naam ‘Messias’, de eretitel van Jezus, ernaar. De naam betekent immers ‘gezalfde’.

In de katholieke kerk wordt olie gebruikt bij de doop, het vormsel, de bediening van het sacrament van zieken en bij de wijding van een nieuwe priester of bisschop.

Op de vooravond van Witte Donderdag, op de woensdagavond dus, wordt tijdens de Chrismamis in de Ste Gertrudis in Utrecht, de nieuwe olie van het jaar gezegend. Vanuit allerlei parochies in het Utrechtse bisdom komen dan vertegenwoordigers naar voren om de olie op te halen en mee te nemen naar hun eigen kerk.
U bent welkom bij deze viering die om 19.30 uur begint.

Films in de veertigdagentijd: Il Vangelo Secondo Matteo


Regisseur Pasolini gebruikte alleen letterlijke bijbelteksten in deze zwart-wit film uit 1964 om het verhaal van Jezus vanaf zijn geboorte tot de opstanding te vertellen. Een film van 140 minuten waar je even in moet komen, die gemaakt werd vanuit een marxistische maatschappijvisie en die voldoende gespreksstof zal opleveren.

Filmtheater Hilversum, 3 april, 14.00 en 20.00 uur.

Een samenvatting van de hele week

Palmpasen is eigenlijk de ruwe samenvatting van alles wat er rond Pasen te beleven valt. Jezus wordt als een koning geëerd. Feest. Maar direct daarna lijkt er een mes te vallen dat het verhaal doormidden snijdt.
Want dan volgen er grote woorden als lijden, goddeloosheid en nederigheid. Voor je het goed en wel in de gaten hebt, zit je midden in het verhaal van het einde van Jezus. Verraden, gevangen genomen, gemarteld, verhoord, terechtgesteld en in een graf gelegd.
En dan naar huis. De Goede Week in.

(Tekst en afbeelding uit Intercity Bestemming Pasen)

Films in de veertigdagentijd: Des Hommes et des Dieux

Een klooster, ergens in de Maghreb. Acht Franse monniken leven er in harmonie met hun islamitische dorpsgenoten. In de regio nemen terreur en geweld langzaam maar zeker toe en keuzes moeten worden gemaakt. Prachtig verfilmd, mooie zang, harde werkelijkheid versus geloof. Vanaf 16 jaar wordt geadviseerd.

Filmtheater Hilversum, 27 maart, 14.00 en 20.00 uur.

Elfplus naar Utrecht

Nee, ze hebben de Afrikaanse koek niet gemist, die elfplussers. Ze zaten na de viering op zondag 18 maart om kwart voor twaalf in de trein naar Utrecht met een heerlijke cupcake in de hand! In de Domstad hadden ze een afspraak met de elfplussers uit Amersfoort. Samen hebben de jongeren in de Utrechtse pastorie nagedacht over waarvoor de kerk er eigenlijk is. Ook werden in groepjes ontwerpen bedacht voor een nieuw kerkgebouw, helemaal bedoeld voor mensen van nu: stromend water door de kerk, een tuin met bomen buiten, overal plaatsen waar je samen een kop koffie of een glas limo kunt drinken. En natuurlijk standaard wifi. Een blik in de verre toekomst wellicht.

Die verre blik stond ook letterlijk op het programma. Na flink wat treden van de Domtoren was het uitzicht over de stad en daarbuiten bijzonder. Na een gezamenlijke maaltijd werd er afscheid genomen met ‘tot de volgende keer!’

Gaan we doen, elfplussers van Amersfoort en Hilversum!

Afrikaans gebak bij de koffie

De vierde zondag van de veertigdagentijd, halfvasten. Dat werd dus wat lekkers bij de koffie. Een aantal parochianen had naar Afrikaans recept koek, cake en ander gebak gemaakt. Het smaakte allemaal prima. En dankzij de giften voor al dat lekkers en de gevulde werkjes-portemonnees die de kinderen hadden meegenomen, werd er opnieuw royaal gegeven voor het kinderbijbelproject in Mozambique.

In de ochtendviering hadden de kinderen al 26 extra bijbels in de boekenkast gezet. De boekenbeurs van vorige week had maar liefst 214,80 opgeleverd! Daar komt van de vierde zondag nog bij: honderdveertig euro vijfenzestig!!! Jawel, de planken van de boekenkast beginnen al een beetje door te buigen….

Goede Week, wat is dat?

Wat houdt Palmzondag, Witte Donderdag en Goede Vrijdag in? En wat gebeurt er tijdens de paaswake? Vragen die op donderdag 29 maart beantwoord zullen worden door de aartsbisschop van Utrecht van de Oud-Karholieke kerk, dr. Joris Vercammen. Hij geeft dan een lezing over de Goede Week in onze kerk aan het Melkpad.
Aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis.

De ‘weg naar Pasen’ begint op Aswoensdag, veertig dagen voorafgaand aan Pasen. Met de Goede Week wordt ons niet alleen een eeuwenoud verhaal verteld, we worden er deelgenoot van. De Goede Week is ook bedoeld om ons te laten stil staan bij ons eigen leven en de manier waarop we ons leven vorm geven.

De toegang van de lezing is gratis, maar aanmelden is wel gewenst. Dat kan bij pastoor Leen Wijker.

Paars, roze, jute, hei….

In de schikking op het altaar zijn de volgende zaken gebruikt die een symbolische betekenis hebben
*    de kleur paars: rouw, boete, ingetogenheid,
*    een lap jute als herinnering aan het boetekleed,
*    een mand met hei als teken van eenzaamheid, ‘Vlucht, redt uw ziel en wordt als heide in de woestijn’ (Jeremia 48: 6),
*    het kruis dat centraal staat in deze vastentijd, versierd met dorre buxustakjes,
*    ook de takken in de schikking naast het altaar zijn kaal – het wachten is op nieuw leven.
*    De roze lap die zondag18 maart wordt toegevoegd, is een teken van halfvasten.