Paaswake

In de nacht voor Pasen heeft de kerk altijd haar belangrijkste feest gevierd. En veel van de gebruiken, liederen en rituelen die in al die eeuwen traditie zijn geworden, vind je in de liturgie van de paaswake terug.
Zoals het aansteken van het licht: we beginnen buiten op het kerkplein. Daar is een vuurtje gestookt. Een paasvuur. Hieraan wordt straks de nieuwe paaskaars aangestoken: het licht van Christus.

In de kerk wordt er voorgelezen uit de Bijbel. Volgens de traditie kunnen er maar liefst zeven lange lezingen zijn vannacht. Maar wees gerust, meestal blijft het beperkt tot drie of vier. In ieder geval hoor je het scheppingsverhaal en een lezing over de wonderlijke doortocht van het volk Israël door de Rode Zee, op de vlucht uit Egypte. Deze teksten maken verbinding. Tussen ons en het verhaal van Jezus.

De Paasnacht is van oudsher de uitgelezen tijd om te dopen en gedoopt te worden. Water is een beeld van de dood: de onleefbare watermassa van voor het begin van de schepping, van de zondvloed die over aarde kwam, van de Rode Zee waar het volk Israël doortrok. Maar tegelijk is het ook het beeld van leven: zonder water groeit er niets, is het leven een woestijn en sterf je van de dorst.

Net zo is het als je gedoopt wordt: je gaat symbolisch door de dood heen en het voert je tot het leven. Zoals Christus door de dood is heengegaan en die heeft overwonnen, zo wordt de onderdompeling tijdens de doop het beeld van sterven en opstaan in je eigen leven. (Nou ja, onderdompeling… er wordt wat water over iemand gegoten.)

Dan ineens speelt het orgel weer en worden de kerkklokken geluid: het feest begint hier! We zingen het ‘Gloria’, als een uitroep van vreugde. Alle lichten in de kerk worden aangedaan. Alles is gericht op de opstanding van Jezus uit de dood. En natuurlijk we krijgen het vannacht voorgelezen.

Het is vannacht alsof je gevraagd wordt om alle grote vragen simpelweg achter te laten. Ja, alsof dat zomaar kan! Het kan, maar dan alleen met het geloof van een kind. Of met de levenservaring van iemand die weet dat je je soms gewoon moet laten meenemen in een feest. En als nu de eucharistie gevierd wordt, dan ís dat zo’n feest.

Gemakkelijk zal het niet zijn. Want het verhaal van de Goede Week riep de grootste en donkerste vragen wakker en nu wordt de aandachtige volgers doodleuk verteld dat de raadsels en duistere vragen zijn opgelost in het licht van de verrijzenis van Christus.

Dat is niet makkelijk te accepteren voor iemand die net een hele week heeft genomen om zich nu eens goed in de zaak te verdiepen. Maar misschien is het zo dat vreugde antwoorden geven kan die ernst en somberheid niet kunnen vinden.

De viering van de paaswake begint zaterdag 7 april om 21.30 uur. (Parkeren op het kerkplein is niet mogelijk.)

Stille Zaterdag

Daar zitten we weer

Waar wachten we op?
Waarom laten we het er eenvoudig niet bij?
Zo is het leven
en het eindigt met de dood
zoals wij allemaal

Waarom zou het bij Hem
anders zijn?

Waarom zijn naam met een hoofdletter
op een graf zonder bezoek?

Hij is dood

Blijf rustig zitten als je wilt
huil desnoods
weet desnoods niet hoe je morgen
verder moet

Maar overmorgen
of misschien de dag daarna
wen je eraan en
leef je verder
hoe dan ook
Je zult wel moeten
want je eigen dood
is nog zover weg

Waarom zitten we hier nog?
Hij is dood en wat kunnen wij anders dan herinneren?

(Uit Intercity Bestemming Pasen)

In de startblokken!

Team Vita Nuova staat in de startblokken om onze parochie op tweede paasdag te vertegenwoordigen in Egmond bij het volleybaltoernooi! Bart, Bart, Stephanie, Antonio, Elbert, Alice, Herman en Annemarie gaan vast een mooie dag tegemoet met hopelijk een nog mooier einde! De spelers zijn op elkaar ingespeeld, want al eerder deed het Vita Nuovateam in deze samenstelling mee.
Of ze niet opzien tegen de concurrentie? Bijvoorbeeld het team van de Zomer Activiteitenkampers, No Stress?
Annemarie: “Het zakampteam bestaat meestal uit jeugd en vormt naar verwachting geen grote bedreiging. Het team van de kampleiding en Amersfoort willen we echter in de voorrondes liever niet tegenover ons hebben.’
Supporters zijn van harte welkom in Egmond!!!

De dag begint in de parochiekerk van de Heilige Agnes (Voorstraat 112, 1931 AN Egmond aan Zee) met een viering en daarna koffie/thee. Het volleybaltoernooi vindt plaats in Sporthal De Watertoren (Watertorenweg 36, 1931 BA Egmond aan Zee), waar de zaal open is vanaf 12.00 uur. Om 12.30 barst de competitie los.

Parkeren
Bij de Sporthal is (gratis) parkeergelegenheid. Ook wanneer je eerst naar de kerkdienst gaat, is het raadzaam om de auto eerst bij de Sporthal te parkeren, want elders in het dorp heb je een parkeervergunning nodig of dien je parkeergeld te betalen. De kerk is op loopafstand.

April Vitus

Een nieuwe maand, een nieuwe Vitus. Klik hier.

NB In de colofon staat een verkeerd emailadres van Antonie van Aartsen vermeld. Het juiste is: vaartsen@kpnmail.nl.

Kinderpaasnacht

Komende week moet je eens opletten of je een merel hoort fluiten. En dan moet je stil zijn en heel goed luisteren…  Die merels kunnen namelijk bijzondere dingen vertellen!
In de viering van de kinderpaasnacht hoor je over zo’n merel. De kinderpaasnacht is een viering in de kerk aan het Melkpad, speciaal bedoeld voor kinderen van zeven tot twaalf jaar. Wil je erbij zijn, dan moet je komen op zaterdag 7 april, om 19.30 uur. Dan is het de nacht voor Pasen.

De kinderpaasnacht begint buiten op het kerkplein. Daar brandt al een paasvuur. De pastoor zegent het vuur en steekt met dat licht de nieuwe paaskaars aan. Dan gaan we achter die grote kaars de donkere kerk in. Daar gaat de viering verder met liederen, kaarsjes voor iedereen en het verhaal van Pasen, waarin dus ook die merel een rol speelt…

Mis ‘m niet, deze kinderpaasnacht!

Zonnige processie

De zon scheen uitbundig op de vroege zondagmorgen en onderstreepte het ‘Hosanna’ dat werd gezongen in de processie op het Melkpad. Het was een vrolijke optocht van de kinderen met hun kleurige palmpasenstokken, de blazers van de Beatrix Brass en de parochianen met hun grote en kleine groene palmtakken. De processie werd in de kerk afgerond met het zingen van ‘Geeft ere de Here wie ouden en jongen ‘t hosanna eens zingen, eert de Heer!’.
Terwijl de kinderen in De Akker hun viering hadden, veranderde in de kerk de stemming. De uitbundigheid vanwege de intocht werd opgevolgd door inkeer. De passie werd gelezen door drie lezers; het hele verhaal van Jezus’ lijden in Jeruzalem. Na het luisteren naar het door het koor gezongen ‘ O Mensch, bewein’ dein Sünde gross’, een koraal van J.S. Bach, verlieten alle aanwezigen in stilte de kerk.

(Foto’s: Marc en Inge)

Wij zwieren en zwaaien…

Wij zwieren met palmen
met bloemen en halmen
En sieren de straten voor Hem.
Hij komt op een ezeltje
Jezus de Vredevorst
in Jeruzalem.
Hosanna!

Op zondag 1 april is het Palmpasen. De viering begint om 9.30 uur met een processie. Schijnt de zon, dan lopen we een rondje door de buurt met zwierende palmtakken. De kinderen met hun palmpaasstokken krijgen dan natuurlijk eerst nog hun (brood-)haantje voor bovenop de stok.

Palmpasen om 09.30 uur(!), Vastenactie en overlijden

Drie berichten deze week.


Palmzondagviering begint om 9.30 uur!

Nee nee, geen grap: op 1 april begint de viering van Palmpasen een half uur eerder dan normaal.
Op palmzondag wordt Christus als koning onder gejuich en wuivende palmtakken in Jeruzalem binnengehaald. In onze viering houden wij  door de wijk (bij mooi weer) een processie met  muziek, liederen en wuivende palmtakken. Als we de kerk binnentrekken zingen het traditionele lied ‘Geeft ere de Here wie ouden en jongen’. In de viering wordt ook het lijdensevangelie gelezen. De stemming slaat dan om van  ‘Hosanna, zoon van David’ naar ‘Kruisig Hem’ De  kleur verandert  van rood naar paars. Het koor zingt aan het slot een Bachkoraal. Na dit koraal verlaten  we in stilte de kerk.

Het kerkplein is die dag niet beschikbaar om uw auto te parkeren. Gebruik daarvoor het parkeerterrein bij Begrafenisonderneming  van Vuure aan de overkant van het Melkpad, de Markt of het parkeerterrein iets verderop aan het Melkpad (links).

 

Een droevige penningmeester…

…toen haar gevraagd werd wat tot nu toe de opbrengst van het vastenoffer is. Hadden we ons aan het begin van de 40 dagen – weliswaar min of meer afgedwongen door ondergetekende – een doel gesteld van € 4500,- , daar zijn we nog lang niet. De stand staat tot nu toe op € 1500,- inclusief het bedrag dat de kinderkerk bij elkaar heeft gespraard. Daar hebben we dus nog wel een weg te gaan! Maar natuurlijk heeft u op de Goede Week gewacht om uw aandeel te leveren… Mogen we vragen om dat dan ook te doen en uw bijdrage te storten op rekening 65.84.44.522 t.n.v. Oud-katholiek kerkbestuur ovv Vastenactie 2012? Het is een belangrijk teken dat we als parochie weten dat we niet alleen op de wereld zijn. Alle informatie over de vastenactie vind u natuurlijk op de website: www.stvitus.nl. 

 

Overleden

Beste medeparochianen, gastleden en vrienden van de parochie,

Bij deze laat ik u weten dat Stephanus Willem de Wit, pastoor van de Rooms-katholieke parochie ‘Onze Lieve Vrouw’,  op vrijdag 23 maart jl is overleden.

Stef was een pastoor en collega, die onder andere een heel warm hart had voor de oecumene.  Actief deed hij mee  in oecumenische activiteiten en aan de oecumenische vieringen in de gebedsweek voor de eenheid van de kerken.

Op vrijdag  30 maart a.s. om 19.30 uur zal er een oecumenische avondwake plaats vinden in de parochiekerk  ‘Onze lieve Vrouw’, Naarderstraat 106 in Hilversum.  Zijn uitvaart zal plaats vinden op zaterdag 31 maart om 11.00 uur ook in de parochiekerk ‘Onze Lieve Vrouw’.  Aansluitend is de bijzetting in het priesterfgraf op het Sint Janskerkof in in Laren.

Graag verzoek ik u om Stef de Wit op te nemen in uw persoonlijk gebed. Ook vraag ik om uw gebed voor zijn huisgenote en zijn familie.

Heer God, herinner U zijn naam,
die hij van mensen heeft ontvangen
en waarin hij gekend wordt,
ook al is hij gestorven,
die naam die Gij geschreven hebt
in de palm van uw hand.

In verbondenheid,
Pastoor Leen

Goede Vrijdag

Goede Vrijdag. Hoezo goed? Veroordeling, martelingen en de kruisiging. Waarom?
Die waarom-vraag klinkt nadrukkelijk  in de viering en het is God die de vraag stelt. Aan ons.
Het kruis dat vanaf palmzondag op het kerkplein heeft gestaan, wordt de kerk binnengedragen en voor het altaar neergezet.

De viering op 6 april begint ‘s middags om 15.00 uur

Kruiswegstaties

Een gebedsviering die de weg door Jeruzalem volgt, die Jezus ging met zijn kruis.

Vrijdag 6 april, 10 uur.

(Afbeelding: onbekend)

Wit

Wit is de liturgische kleur van Witte Donderdag. Want van oudsher is dit de dag waarop mensen die gezondigd hadden en de veertig dagen voor Pasen gebruikt hadden om te vasten en boete te doen, in witte kleren die boetetijd afrondden. Vanaf nu zijn ze weer ‘schoon’, ‘gereinigd’ en ‘wit als sneeuw’.
In de viering wordt ook verwezen naar de voetwassing. In het evangelie lezen we hoe Jezus voor de maaltijd begon, de voeten van zijn vrienden waste. Dienstbaar neemt hij die taak op zich. Een voorbeeld.

Witte Donderdag, 5 april, 19.30 uur.