Nieuws (categorie: Algemeen, Wel-en-Wee)

Kerstgroen schikken

Onze bloemengroep organiseert in de bijruimten van de kerk een aantal bloemschikcursussen en iedereen is welkom om daaraan deel te nemen. Maandag 11 december aanstaande worden kerststukjes gemaakt. Met veel groen,… (meer)

Catechese 11+

Regelmatig komt een groepje 11+ jongeren bij elkaar om samen thema’s over geloof en kerk door te nemen. De pastoor en de catecheten Mariëtte en Ingeborg praten dan ook mee…. (meer)

Handen heb je om te ….

nou, dan komt er heel veel. De kinderen van Lering en Vermaak zijn afgelopen zaterdag op allerlei manieren bezig geweest met en over handen. Heb je wel eens geprobeerd om… (meer)

Feestelijke viering op zondag 26 november a.s.

In deze viering wordt de verjaardag van kerkwijding gevierd. Wij danken God voor de plaats waar we als gemeenschap en als individu Hem mogen aanbidden. Ook is er feest in… (meer)

Prediker aan het woord

“Wanneer je ziet dat in het land de armen worden onderdrukt en het recht en de rechtvaardigheid geschonden, wees dan niet verbaasd. Want een hoge ambtenaar wordt door een hogere… (meer)

Zondag 19 november, dienst tot genezing.

De dienst tot genezing in de Oud-KatholiekeKerk is als een ‘gewone’ zondagse eucharistieviering. We volgen de liturgie net als anders, maar het is een viering met een extra. Na de… (meer)

Dienst van genezing

De dienst tot genezing in de Oud-Katholieke kerk is als een ‘gewone’ zondagse eucharistieviering. We volgen de liturgie net als anders, maar het is een viering met een extra. Na… (meer)

“Ik geneer me om een collega mee te nemen naar de kerk”

en meteen springt er iemand van zijn stoel en laat duidelijk weten dat hij het daar dus niet mee eens is, want ….  Maar dan neemt een ander het woord… (meer)

4949 punten

Dat was de hoogste eindscore na een avondje klaverjassen. Nog geen uitschieter, de warming-up moet blijkbaar nog even op gang komen. Wim Bikker voert de lijst aan, op de voet… (meer)

Woorden en daden.

In de viering op zondag 12 november was er aandacht voor de heilige Willibrordus en Martinus. Willibrordus als brenger van de Goede Boodschap en Martinus als de man die we… (meer)

J&O ???

Tis zomaar een regeltje in de agenda: woensdag 8 november vergadert de commissie Jong en Oud. Wat gebeurt daar? Deze commissie, bestaande uit de pastoor en vier, maar momenteel drie… (meer)

De doop van een kind is feest in de kerk.

Een gebeurtenis waar we als gemeente bij betrokken zijn.Begin oktober werd het sacrament van de doop toegediend aan de zoon van Jenny en Robert Hendriks -de Meijere. Hardop werd zijn… (meer)