Nieuws (categorie: Algemeen, Wel-en-Wee)

Feestelijke viering op zondag 26 november a.s.

In deze viering wordt de verjaardag van kerkwijding gevierd. Wij danken God voor de plaats waar we als gemeenschap en als individu Hem mogen aanbidden. Ook is er feest in… (meer)

Prediker aan het woord

“Wanneer je ziet dat in het land de armen worden onderdrukt en het recht en de rechtvaardigheid geschonden, wees dan niet verbaasd. Want een hoge ambtenaar wordt door een hogere… (meer)

Zondag 19 november, dienst tot genezing.

De dienst tot genezing in de Oud-KatholiekeKerk is als een ‘gewone’ zondagse eucharistieviering. We volgen de liturgie net als anders, maar het is een viering met een extra. Na de… (meer)

Dienst van genezing

De dienst tot genezing in de Oud-Katholieke kerk is als een ‘gewone’ zondagse eucharistieviering. We volgen de liturgie net als anders, maar het is een viering met een extra. Na… (meer)

“Ik geneer me om een collega mee te nemen naar de kerk”

en meteen springt er iemand van zijn stoel en laat duidelijk weten dat hij het daar dus niet mee eens is, want ….  Maar dan neemt een ander het woord… (meer)

4949 punten

Dat was de hoogste eindscore na een avondje klaverjassen. Nog geen uitschieter, de warming-up moet blijkbaar nog even op gang komen. Wim Bikker voert de lijst aan, op de voet… (meer)

Woorden en daden.

In de viering op zondag 12 november was er aandacht voor de heilige Willibrordus en Martinus. Willibrordus als brenger van de Goede Boodschap en Martinus als de man die we… (meer)

J&O ???

Tis zomaar een regeltje in de agenda: woensdag 8 november vergadert de commissie Jong en Oud. Wat gebeurt daar? Deze commissie, bestaande uit de pastoor en vier, maar momenteel drie… (meer)

De doop van een kind is feest in de kerk.

Een gebeurtenis waar we als gemeente bij betrokken zijn.Begin oktober werd het sacrament van de doop toegediend aan de zoon van Jenny en Robert Hendriks -de Meijere. Hardop werd zijn… (meer)

Aan ons hoofd zitten 2 oren en maar 1 mond. Waarom?

Een wijs iemand antwoordde: de mens heeft twee oren en toch maar één mond om twee keer zoveel te luisteren dan te spreken. Bij deze Lering en Vermaak hadden we… (meer)

De tafels feestelijk gedekt,

de servetten mooi gevouwen (model egel); op woensdag 18 oktober jl werden de senioren van de parochie door vrouwenvereniging Priscilla van harte ontvangen.  Tijdens de gezellige broodmaaltijd was er ruim tijd… (meer)

Tijden van gebakken lucht,

ijdelheid der ijdelheden en alles is onuitsprekelijk vermoeiend. Stijl en woordkeuze van het bijbelboek Prediker zijn in ieder geval opmerkelijk te noemen en de inhoud van het boek geeft zich… (meer)