Houd de arts in ere

Er zijn van die momenten dat een bijbeltekst opeens meer opvalt, uitnodigt om nog eens te lezen. Die woorden zijn niet veranderd, wij zijn het die er anders naar luisteren. Omdat er iets in onszelf of iets om ons heen niet meer hetzelfde is.
De eerste lezing in de viering op zondag 18 oktober kan zo overkomen. ‘Eer een arts’, zo begint de lezing, ‘want je hebt hem nodig,…’ en dan volgen meer opmerkingen waarover nagedacht kan worden. Zondag 18 oktober is de zondag van H. Lucas, evangelist. Van hem wordt gezegd dat hij geneesheer was, mogelijk lijfarts van Paulus. In de viering gaat het om meer dan dat. 

De eucharistieviering begint om 10.00 uur en voorganger is priester Nico Schoorl. U dient zich vooraf aan te melden en dat kan hier.
Maximaal dertig kerkgangers mogen aanwezig zijn, kerkgangers mét een mondkapje. Na de viering is er geen koffie en nog even samen napraten buiten doen we nu ook niet meer.
Bent u verkouden, niet fit: blijf thuis en beterschap!
En wilt u even iemand spreken, even uw hart luchten: de pastoor mag gebeld worden!

Na de persconferentie van dinsdag 13 oktober jl heeft de landelijke kerk het corona-protocol aangepast. Meer hierover op oudkatholiek.nl

afbeelding: De evangelist Lucas, Anthonie Blockland van Montfoort (1574)