Labyrint De Bron

Een idee werd een voorstel, werd een plan: in de ‘voortuin ’van de pastorie zou mooi een labyrint gerealiseerd kunnen worden. En na een aantal keren bij elkaar komen voor overleg, nadat Margreet een ontwerp had gemaakt en uitgewerkt en de werktekening klaar was, volgde het spitten, planten uitgraven, beukhagen verplaatsen, grindtegels sjouwen. Voor meedenken en het grote werk werd hoveniersbedrijf Houtman ingeschakeld. Bij de laatste handelingen waren wij weer aan zet; de waterpomp werd aangelegd en het keramiek geplaatst: labyrint De Bron is klaar voor gebruik!

Tijdens de viering op zondag 27 september verplaatste de dienst zich tegen het eind naar buiten en stonden alle aanwezigen rondom het labyrint. Pastoor Victor noemde het een plaats waar we mogen dwalen in onze gedachten, de weg zoekend naar de bron van het bestaan. Na besprenkeling met wijwater sprak hij in een gebed de zegenbede uit: Wij vragen uw zegen over dit beeld van onze levensweg, dat tot uw lof werd gemaakt. Zo hopen we eens te komen tot de bron die van uw liefde overstroomt.’ 

Een labyrint ‘doen’ vereist een eerste stap. Daarna volg je in rustig tempo de weg die je naar de Bron leidt. Soms denk je er al te zijn, maar dan buigt de weg weer af. Het volgen van het pad biedt de gelegenheid om na te denken. Over je eigen levenspad bijvoorbeeld of over wat voor jou een bron is.
De Bron in een keramiek waaruit water opwelt. Kunstenaar Marjo Postma (https://marjopostma.nl/) hoorde over onze labyrintplannen en bood aan een kunstwerk te ontwerpen dat aansloot bij onze ideeën. Marjo: ‘Mijn werk is geïnspireerd door de vele vormen in de natuur. Het is een beeld geworden van een bescheiden formaat. Het object heeft een gelaagdheid: door de gedeeltelijk open buitenste schaal is de rood-oranje kern te zien. Ik streef ernaar een object te maken dat uitnodigt om verder te kijken dan de eerste gedachte. Graag wil ik de werkgroep bedanken voor het gegeven vertrouwen. Ik hoop dat veel mensen dit als een verrijking van de tuin ervaren.’

Meer dan een eindpunt van het labyrint is het midden, de Bron, ook een verder gaan met verkregen inzichten en/of ontspannen energie.

Met dank voor het meedenken en -doen aan Bart Bikker, Herman Giskes, Lucas Scheijde, Arend Houtman en zijn medewerkers, Marjo Postma (https://marjopostma.nl/), Margreet van de Burgt (http://www.mvdbd.nl/), Marcel Brian, Dio van Maaren, Inge van Maaren, Marijn Scheijde en Victor Scheijde.