Klein met potentie

Goed opletten, zondag 30 augustus, wanneer de lezingen uit de Bijbel klinken. Stevige woorden vallen op deze zondag van het klein geloof. In de openingszang klinkt: ‘Mijn God zijt Gij, U wil ik danken, zowaar als ik leef’ , net zo stellig als het ‘Sta op en ga’ tegen het eind van de viering. Hoe verhouden zich die woorden tot elkaar en wat zeggen ze óns? Priester Marieke Ridder leidt ons in deze viering, die om 10.00 uur begint.

Voor elke viering is het nodig dat u zich vooraf aanmeldt. Dus elke keer opnieuw,  en dat geldt voor zowel de trouwe kerkganger als voor wie zomaar een keer aanwezig wil zijn. Dat aanmelden kan via deze link. Zo weten we of er voldoende zitplaatsen zijn voor wie willen komen en zo is ook bekend wie op die zondagmorgen bij elkaar zijn geweest mocht dat onverhoopt nodig zijn. Bent u niet aangemeld, dan wordt u bij de ingang gevraagd naar gezondheid en contactgegevens.
Graag tot zondagochtend!