Onkruid op de akker

Hoorden we vorige week over zaaigoed dat lang niet altijd in goede aarde valt, in de parabel uit de evangelielezing van komende zondag 19 juli, de zondag van het onkruid op de akker, wordt aan de baas van de akker de vraag gesteld of het onkruid dat ook opgekomen is, er tussenuit gewied moet worden. Het gaat over goed en kwaad, aldus Jezus in zijn uitleg. En dan is er nog die andere lezing, uit Wijsheid 12. Genoeg intrigerende teksten om samen over na te denken. 
De eucharistieviering op zondag 19 juli begint om 10.00 uur. Pastoor Victor Scheijde gaat voor. We hopen dat u komt. Wel graag eerst aanmelden via reserveren in verband met de coronavoorzorgsmaatregelen.
Na de viering drinken we koffie/thee/limonade, als het kan lekker buiten op het kerkplein.