Levenslicht

Voorbij fietsend over het Dudokpark zou het je misschien helemaal niet zijn opgevallen. Op vrijdag, einde middag, in het wat grijze van die dag en de schemering die al spoedig zou volgen, stonden wat mensen stil bij elkaar aan de rand van de vijver. Om 17.00 uur nam burgemeester Broertjes het woord en sprak hij over ‘een klein gebaar maar van een behoorlijke importantie’. De aanwezigen waren samen gekomen voor de onthulling van het tijdelijke Holocaustmonument ‘Levenslicht’.

Het monument Levenslicht is ontworpen door Studio Roosegaarde namens het Nationaal Comite 4 en 5 mei en bevat 104 duizend ‘lichtgevende’ stenen, verwijzend naar de 104 duizend uit Nederland gedeporteerde Joden, Sinti en Roma. Alle stenen vormden op 16 januari eerst één groot monument in Rotterdam, met een diameter van ruim 20 meter. Vervolgens werden ze samen met uv-lichtbronnen verspreid onder zo’n 170 deelnemende gemeenten. Waaronder ook dus Hilversum.

Burgemeester Broertjes memoreerde in zijn toespraak dat in de oorlogsjaren 2000 Joodse burgers uit Hilversum weggevoerd zijn. Hij hoopte dat het monument ons ook herinnert aan de vrijheid die wij nu hebben. En hoe wij verder zijn gegaan die afgelopen 75 jaar.

Het monument is tot en met volgende week zondag 2 februari te zien.
Die vrijdag, net na de toespraak, was de lichtwerking van de stenen vagelijk te zien. Wie een uur later nog eens langs de vijver fietste, stapte af om even stil te staan bij dat bijzondere lichtspel op het water.