Langzamerhand afscheid nemen

In een prettig restaurant kwam op vrijdagavond 7 juni het voltallige kerkbestuur bijeen om aan de voorzitter van het bestuur, onze pastoor Wietse, een afscheidsetentje aan te bieden. Ook Wietse’s man Maarten was hiervoor uitgenodigd.  Het goede eten, de wijn, maar bovenal de verhalen en anekdotes die men elkaar te vertellen had zorgde voor een goede sfeer. Halverwege de avond kreeg Wietse een traditioneel ‘ABC’ voorgedragen wat hier en daar voor een hilarisch moment zorgde. Later werden de gesprekken meer beschouwelijk en kwam het vertrek uit onze parochie ter sprake en werd er gesproken over de eigenheid van onze parochie. 

Het etentje was de opmaat voor het naderende definitieve afscheid van Wietse als onze pastoor. Op zondag 16 juni, vanaf 14:00 uur, vind de afscheidsviering plaats in onze kerk.