Choral Evensong

Ondersteund door gastzangers, Toon Renssen (viola da gamba), Bob van der Linde (orgel) en onder leiding van dirigent Gerard de Ridder zingt het kerkkoor op donderdag 11 april een Choral Evensong in de week voorafgaand aan de Goede Week. Het is een korte dienst uit de anglicaanse traditie met lezingen, gebeden en een prominente plaats voor zang en muziek. De dienst is deels Engels, deels Nederlands.

Vaste elementen in de Evensong zijn onder andere: het Magnificat en het Nunc Dimittis. Het geheel wordt afgesloten met een Organ Voluntary.

Datum: donderdag 11 april
Aanvang: 19.30 uur
Bij de uitgang van de kerk is een collecte ter bestrijding van de onkosten voor de dienst.