Parochieblad St. Vitus maart 2019

Beste parochianen, vrienden en bezoekers van de OK St. Vitus.
En daar was dan de nieuwe ‘papieren Vitus’ voor het voorjaar 2019. Ietwat overvloedig qua verschijningsdatum, omdat er ook net een digi-nieuwsbrief werd verstuurd, maar ach…

Naast de wekelijkse nieuwsbrieven verschijnt deze uitgave Vitus drie of vier keer per jaar. De inhoud net even anders dan de wekelijkse brieven per e-mail, iets meer vooruitkijkend en met wat meer achtergrond. 
Doordat dit blad ook papier verschijnt, kan het ook meer dienen als een ‘visitekaartje’ voor bijvoorbeeld de bezoekers van de open kerk.

Klik hier of op de afbeelding om hem digitaal te kunnen lezen
Reacties graag naar redactie@stvitus.nl