Maandagwerkdag

Voor wie wil meehelpen met het verder brengen van de parochieplannen: maandag 28 mei aanstaande is er weer maandagwerkdag in De Akker. We beginnen om 20.00 uur en stoppen uiterlijk 21.30 uur.
Werktafels op 28 mei zijn in ieder geval: omziennaarelkaar, vieren, zomaerfeest.