Van een i-hotel en een ziekenhuis

Wel drie hotels werden verloot, drie insectenhotels wel te verstaan. De kinderen van de kinderkerk hadden tijdens de weken van de veertigdagentijd hard gewerkt aan het zelf maken en inrichten van zo’n bijzonder hotel. In die zes weken voor Pasen hadden de kinderen nog veel meer gedaan. Ze verkochten en plakten pleisters, bakten cake en koeken, en wisten ook heel wat geld te verdienen met een boekenmarkt. Allemaal en dus ook die hotelverloting om zoveel mogelijk geld bij elkaar te sparen voor het doel van de vastenactie 2018, het El Salam-ziekenhuis in Egypte. Bij elkaar opgeteld is dat 454,97 euro geworden! Wat geweldig goed gedaan, kinderen!!! Bij dat bedrag kan nog worden opgeteld de opbrengst van de collecteschaal bij de vieringen en de collecte bij de Evensong plus de bedragen die op de bankrekening van de kerk zijn gestort. Alles bij elkaar kan afgerond 980 euro worden overgemaakt naar Missie St Paulus. Dank aan iedereen die hieraan meegeholpen heeft.