Kinderpaasnacht: BFF

Pasen is een feest dat begint in het donker. In de week voor Pasen zijn verhalen verteld die begonnen met vrolijk juichende mensen die blij waren met Jezus en met wat hij zei en deed. Gaandeweg de week veranderde dat vrolijke in boosheid en in verdriet. Jezus wordt beschuldigd, veroordeeld en moet sterven. Het is donker.
Ook de kinderpaasnacht begint in het donker in de kerk. Samen gaan we naar buiten om bij het paasvuur op het kerkplein woorden te horen die ons warmte geven en licht te vinden dat we kunnen meenemen de donkerte in. Eén zo’n vlammetje lijkt helemaal niks, maar moet je eens opletten wanneer we weer de donkere kerk in gaan: al die vlammetjes samen zorgen ervoor dat we elkaar weer kunnen zien in die grote kerk!
In de kinderpaasnacht wordt het verhaal verteld van Maria van Magdala, zij en Jezus waren elkaars beste vriend. Je snapt wel dat ook Maria boos en verdrietig is. Het is allemaal zo oneerlijk, dat haar vriend Jezus beschuldigd wordt en nu niet meer leeft. Voor Maria is alles donker als de nacht. Komt er ooit weer een nieuwe dag met zonlicht?

Tijdens het paasverhaal moeten de kinderen in de kerk goed luisteren, want ze krijgen een stempel en … Meer hoor je in de kinderpaasnacht. Er wordt natuurlijk ook muziek gemaakt en er wordt gezongen. Het is tenslotte feest, Paasfeest!

De kinderpaasnacht begint zaterdag 31 maart om 19.30 uur in de kerk aan het Melkpad.
Kinderen – en ook hun (groot-)ouders – zijn van harte welkom om de kinderpaasnacht mee te vieren.