De beste wensen …

Aan het begin van het jaar wensen we elkaar alle goeds voor het komende jaar. Kaarten en apps met Gelukkig nieuwjaar! worden gestuurd. Handen gedrukt, zoenen op beide wangen met: het allerbeste in 2018! Ook in de kerk wensen we elkaar alle goeds, heil en zegen. In het aartsbisdom wordt een ieder van harte uitgenodigd voor de pontificale vespers in de Ste Gertrudis in Utrecht op zondag 7 januari aanstaande. Aanvang 16.00 uur. Na de viering volgt de nieuwsjaarsontmoeting waarin we elkaar die goede wensen kunnen geven.