Samen lokale kerk

Wat is het toch leuk om mensen uit andere parochies te leren kennen en om samen een tijd door te brengen. De bisdomdag op zaterdag 10 juni bood oud-katholieken uit het aartsbisdom die gelegenheid. De dag in de Utrechtse kathedraal begon met een eucharistierviering waarin aartsbisschop Vercammen preekte naar aanleiding van de lezingen, waaronder de tekst over de wijnstok en de wijnranken uit het Johannes-evangelie. Een evangelie dat werd geschreven in een turbulente tijd waarin een antwoord werd gezocht op de ook ons bekende vraag: Wat is dat eigenlijk, kerk zijn? De aartsbisschop zei onder andere dat wat de kerk doet is er zijn voor het geluk van mensen. Geloven is de naam van God nazeggen; ook ik zal er proberen te zijn voor jullie. Tijdens de viering werd priester Wim van den Berg geïncardineerd in het priesterschap van ons bisdom. Als teken van het welkom in het college van oud-katholieke priesters legde aartsbisschop Vercammen hem een stola van het bisdom om.
Op het bisdomdagprogramma stond naast ontmoeting ook een inleiding over wat dat bisdomzijn en lokale kerk eigenlijk inhoudt. Verder vertelde bisschop Vercammen in een persoonlijk verhaal hoe hij het ambt beleeft. Theoloog en theatermaker Kees van der Zwaard speelde met zijn mooie luisterliedjes en korte vertellingen als die van ‘de vraagvogel’ en de architect in op de thematiek van de dag. Voor een ander dag-onderdeel werden groepen gevormd en werd doorgepraat over hoe een ieder op zijn/haar eigen manier bijdraagt aan kerk en parochie. De een vooral met het hoofd, de ander met voeten, maar eigenlijk allemaal vanuit het hart, zo bleek. Bij de ontspannen pubquiz, met duo-presentatie van pastoor Jutta en onze pastoor Wietse, werd toch wel fanatiek punten geteld om mee te mogen doen met de finale. Aartsbisschop Vercammen rondde de dag af met een dankwoord aan degenen die de dag georganiseerd hadden, aan allen die hadden bijgedragen en aan allen die gekomen waren.