Kerk in een veranderende wereld

Al een aantal jaren werken meerdere kerken in Hilversum samen in de Stichting Religieus Erfgoed in Hilversum. Het doel is om een breed publiek kennis te laten maken met markante kerkgebouwen in Hilversum, die opvallen door hun architectuur en inrichting en daardoor een belangrijke bijdrage leveren aan de uitstraling van de stad. Om dat doel te bereiken worden in de zomerperioden op een tweetal zaterdagmiddagen de deelnemende kerken opengesteld. Helaas zijn er in de afgelopen jaren twee kerken afgevallen, zodat op dit moment naast onze kerk alleen de Grote Kerk op de Kerkbrink en de rooms-katholieke kerken St. Vitus en OLV Onbevlekt Ontvangen op de zaterdagen 1 juli en 19 augustus van 13.00 uur tot 16.30 uur hun deuren zullen openen.
Ieder jaar wordt gezocht naar een bepaald thema dat tijdens de openstelling door middel van een kleine tentoonstelling of anderszins voor extra aandacht zou kunnen zorgen. Dit jaar is gekozen voor de ‘Kerk in een veranderende wereld”’ In onze kerk willen we dat heel letterlijk nemen, door foto’s te laten zien van de kerk en haar directe omgeving in de afgelopen honderd jaar die op dit moment door de nieuwbouw op het terrein van de voormalige Nefkesgarage een geweldige metamorfose ondergaat. Ook zal door het tentoonstellen van oonder andere de met voorstellingen beschilderde achttiende eeuwse archiefkist van de parochiële armenzorg een beeld worden gegeven van de veranderende zorg voor mensen in (financiële) nood in Hilversum.

Het boekje Religieus Erfgoed in Hilversum met daarin beschrijvingen van kerken, moskeeën en gebedshuizen in Hilversum is voor 1,50 in de kerk verkrijgbaar.