Chrismamis

Tijdens de chrismamis op woensdag 12 april aanstaande in de Ste Gertrudiskathedraal in Utrecht wijdt de aartsbisschop de heilige oliën: het heilig chrisma waarmee dopelingen, vormelingen en ambtsdragers worden gezalfd, de olie voor de geloofsleerlingen en de olie voor de zalving van de zieken. Behalve uit ons bisdom zal ook een groep oud-katholieken uit het Noord-Franse Prisches aanwezig zijn. Vertegenwoordigers van de oud-katholieke parochie in de Belgische Ardennen en hun net gewijde diaken worden ook verwacht. Iedere gelovige uit het bisdom is van harte welkom in deze viering – aanvang 19.30 uur –  en bij de ontmoeting na afloop in De Driehoek naast de kathedraal.