25 jaar lector

Tegen het einde van de viering op zondag 2 oktober vroeg de pastoor of lector Bart Sonnenschein om naar voren te komen. Bart is al vijfentwintig jaar lector in onze parochie. Voor zijn inzet, het voorgaan in gebed, begeleiden van de voorbidders en lezers en het verzorgen van de dienst van Schrift en Gebed, werd hij van harte bedankt. Behalve dank in woorden was er een grote bos bloemen voor Bart en een boek, Tegengif, waarin een aantal verhalen over de profeten Elia en Elisa naar voren komen als openbrekers van vastgeklonken systemen.
Bart vertelde hoe bijzonder de dagen van dat bewuste weekend voor hem waren en wat het lectoraat voor hem betekent.  (Voor toespraak klik hier.) Bij de installatie van een lector zegt de priester tegen de lector: Ontvang de opdracht om deze gemeente voor te gaan in de lezing van de heilige Schrift, in lofprijzing en gebed. Dat laatste volgde na de aandacht voor het jubileum van Bart: we zongen Looft en dankt de Heer!