Een boom, vol met bloemen

 ‘Waardevol’ is het thema voor de viering van zondag 11 september. Met de schikking voor het altaar heeft de bloemengroep geprobeerd dit thema gestalte te geven. De schikking stelt een boom voor, vol met bloemen. Het geheel beeldt de parochie, onze gemeenschap uit. De bloemen zijn wij: divers en kleurrijk, ieder op ons eigen manier.  De één groot, de ander klein, maar ieder met een eigen kleur, schoonheid en kwaliteiten. De een wat meer gesloten, de ander heel open, maar allemaal mogen wij ons stuk voor stuk waardevol weten.