Oecumene 2.0

‘Als er zoiets mag zijn als een oecumene 2.0, de oecumene van een nieuwe generatie, dan bestaat het uit mensen die steeds weer zoeken naar contact en verbinding, die de eigen accenten in liturgie en spiritualiteit aanreiken en die tegelijk respect opbrengen voor de eigen aardigheid van andere mensen.’ Aldus het begin van een artikel (zie hier) op de website van de Raad van Kerken Nederland, waarin nadrukkelijk onze assisterend pastoor Helen genoemd wordt. (En dat Hilversum ook haar werkplek is, is wel genoemd, maar de journalist blijkbaar ontgaan.)