Kruisweg: Voorgoed jullie mens

In veertien staties wordt de kruisweg van Jezus van verraad naar kruisiging weergegeven. In velerlei schilderijen, teksten, muziek, film op allerlei plaatsen wordt de kijker, lezer, luisteraar uitgenodigd om die weg mee te maken.
Op Goede Vrijdag, de vrijdag voor Pasen en dit jaar op 25 maart, is er om 10.00 uur in de kerk een moment om samen zo’n kruisweg te lezen. Gekozen is voor de uitgave ‘Voorgoed jullie mens’ met afbeeldingen van schilderijen van Willem Hesseling en teksten van Hans Bouma.

Hesseling maakte voor een expositie in de St. Jan in Gouda een kruisweg bestaande uit veertien staties. Op de staties staan geen scenes, maar slechts enkele sprekende elementen: een hand, een hoofd of een stuk kruis. De handeling vormt het belangrijkste element. Voor de staties zijn drie kleuren gebruikt: bruin, de aardse kleur voor het element wereld en maatschappij, groen voor de handeling en blauw voor datgenen waar je als mens uiteindelijk heen wilt.

Dichter, schrijver en theoloog Hans Bouma schreef teksten met als titel Vriend, Geen Plaats, Grenzen en Handen bij de staties.

Welkom bij dit moment op Goede Vrijdag,  25 maart, 10.00 uur.