Landelijke Synode

Het is zaterdag 21 november Synodedag. In De Akker komen synodalen, Collegiaal Bestuur en Presidium bijeen om te spreken en te vergaderen over beleid en toekomstplannen. Om 9.30 uur wordt de Synode geopend door de voorzitter vn het Presidium, Patrick Groenewegen. Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune om mee te luisteren en voor zichzelf mee te denken. De deuren van de kerk staan open voor iedereen, wel of niet aanwezig op de synode, die wil meevieren met de eucharistieviering die op 12.30 zal beginnen. Na een lange vergaderdag wordt de Synode om 17.00 uur afgesloten, tenminste…. dat vermeld de agenda.