Debet credit

Klein handboek over schuld, schuldgevoel, zonde, machteloosheid, verzoening en vergeving. Het is de ondertitel van het adventsboekje Debet – Credit, een uitgave van het Bisschoppelijk Bureau.
‘Schuld, schuldgevoel  en schaamte beperken ons in wie we zijn en hoe we handelen. Ze maken ons bitter en bang.’ Een citaat uit het vooraf. In 55 pagina’s gaat het verder, over nette mensen en woestijn, impasse, verzoening en vergeving en het adventsboekje 2015 eindigt met een hoofdstuk waarin een tekst uit de brief aan Titus wordt aangehaald, een zin die in de kerstnacht gelezen zal worden: ‘De genade van God is verschenen tot heil van alle mensen.’
Komende zondag 29 november is het de eerste zondag van de advent en boekjes liggen klaar in het grote kerkportaal. Tot 24 december is er alle tijd om de inhoud met aandacht te lezen, te herlezen en overdenken zodat die grote woorden gaan raken aan ons eigen leven en het kerstfeest voluit gevierd kan worden!

Neemt u naast een boekje voor uzelf een of meerdere adventsboekjes mee om weg te geven aan anderen. En met een gift van twee euro (kostprijs van een boekje) komen we samen een heel eind.