Oogstdienst

Zondag 4 oktober is de jaarlijkse oogstdienst. In die viering danken wij God voor de gaven die wij zo overvloedig mochten ontvangen. We delen met elkaar van die overvloed, heel concreet in de vorm van fruitbakjes die we sturen aan hen die door ziekte of ouderdom niet meer naar de kerk kunnen komen. We delen en we zien om naar elkaar. Weet u nog iemand aan wie zo’n fruitbakje gegeven zou kunnen worden, geef de naam dan door aan de diaken. Het emailadres van Helen is hajgaasbeek@gmail.com. De fruitbakjes worden gemaakt op zaterdag 3 oktober, vanaf 10.00 uur in het kerkportaal. Wie wil komen helpen, daarbij is van harte welkom.
Dat omzien naar elkaar stopt niet buiten de kerkmuren. Op het journaal en in de kranten zien en lezen we dagelijks over de enorme stroom van vluchtelingen. Mannen, vrouwen en kinderen op zoek naar vrede, veiligheid en toekomst. Op 20 september bespraken we tijdens het Praten met koffie-moment onder andere over de mogelijkheid om geld in te zamelen voor het vluchtelingenwerk. Dit willen we concretiseren met een collecte voor Vluchtelingenwerk – Midden Nederland tijdens de oogstdienst van 4 oktober. We hopen op uw bijdrage!

De oogstdienst op 4 oktober begint om 11.00 uur.