Kerk, parochie, toekomst

Zomaar een dak boven wat hoofden … In 1889 was onze kerk wezenlijk niet anders dan nu in 2014: een plaats waar oud-katholieken en andere gelovigen samenkomen om te vieren, om te zingen en te bidden en om te ontmoeten. De plaats van de kerk in de samenleving toen en nu verschilt wel: waar 125-jaar geleden nog sprake was van een bepalende positie in de openbare ruimte en gezag, is in onze dagen kerk iets dat geacht wordt zich in het privé-leven van mensen te manifesteren. Zeg maar: achter de voordeur. De kerk bepaalt niet meer, in ieder geval veel minder. Dat is niet alleen voor niet-kerkelijken, ook voor parochianen heeft de kerk, de parochie een andere plaats in het leven gekregen. Naast kerk hebben we nog zoveel andere bezigheden en afspraken. Hoe zal dat zijn in de toekomst?
In Praten met koffie willen we na de viering een klein uur het hier met elkaar over hebben. Een gedachtenwisseling om mee verder te gaan.