26 oktober dag van de stilte

In 2014 vindt de vierde editie van de Dag van de Stilte plaats, wederom op de dag waarop de wintertijd start. Er is op die dag één uur ‘extra’, dat we kunnen gebruiken om bewust stil te staan bij het belang van stilte voor onze kwaliteit van leven. Ook in Hilversum wordt vorm en inhoud gegeven aan de dag van de stilte. Er is onder andere een meditatieconcert in het muziekcentrum van de Omroep en middels een stilte-labyrinth (vanaf 14.45 uur) gaat ook in Casella de dag van de stilte niet ongemerkt voorbij. Wees welkom om de stilte te beleven op zondag 26 oktober.