Voorjaarsgemeentevergadering woensdag 18 juni 2014

Woensdag 18 juni 2014, dat is de dag van onder andere Australië – Oranje, markt in Hilversum en ook de voorjaarsgemeentevergadering van de parochie.
Parochianen van wie het emailadres ons bekend is, hebben de agenda digitaal toegestuurd gekregen.
Bent u een parochiaan die nog niet op de emaillijst staat en wilt u ook de vergaderinformatie ontvangen, stuur dan een e-mail naar secretarisvitus@live.nl.
De agenda ligt in papieren versie klaar in het kerkportaal op zondag 15 juni aanstaande.