Overlijden Bep Bikker-Smit

Op 18 mei overleed onverwacht onze parochiane Bep Bikker-Smit. Zij werd 91 jaar en woonde Tulpstraat 37 in Hilversum.
Op maandag 26 mei wordt zij begraven op de Zuiderhof, Kolhornseweg 13 in Hilversum. Voorafgaande hieraan vindt om 11.00 uur in de aula van de begraafplaats een Dienst van Schriftlezing en Gebed plaats waarin we van Bep afscheid nemen en haar aan de liefdevolle barmhartigheid van God toevertrouwen.
Pastoor Wietse van der Velde.