Došli vi!, welcome!, viens!, bonjour!, gutentag, welkom!!!

In meerdere talen werden we zondag 22 juni jl begroet bij het begin van de viering. Het was dan ook een viering voor jong en oud en het begin van het zomerfeest, de afsluiting van het catecheseseizoen voor de leeftijd 8 – 15 jaar van het aartsbisdom. Het thema ‘Groeten van over de grens’ kwam in liederen, gebeden, lezingen en in de preek aan bod. Anna sprak het Kyrie-gebed uit en Luuk las over Filippus en de Ethiopiër uit het boek Handelingen. En een muzikaal intermezzo op de piano werd verzorgd door Liam en Elin. Samen, met alle aanwezigen, werd hand-in-hand het Onze Vader gebeden.

Na afloop bij het koffiedrinken in De Akker ging het verder over grenzen: namens het organiserend comité werd informatie gegeven over het Internationaal Oud-Katholieken Congres 2014, dat in september aanstaande in Utrecht gehouden zal worden. Uit verschillende landen komen geloofsgenoten daar bijeen. De aanwezigen in De Akker werden opgeroepen om ook deel uit te maken van zo’n bijzondere gebeurtenis en zich aan te melden. En wie nog een logee voor die dagen kan gebruiken, is ook van harte welkom om dat even te door te geven.
Nadat de kerkgangers naar huis waren gegaan, bleven de jongeren nog in en rondom De Akker; zij hadden nog een feestelijke middag te gaan!