10.30 uur!

Omdat op zondag 22 juni het zomerfeest van de catechesegroepen uit het aartsbisdom in Hilversum wordt gevierd en we iedereen de tijd gunnen om naar onze kerk te komen, begint de viering om half elf.