Installatie pastoraal werker Helen

Nauwelijk had het ‘amen’ van de gemeente geklonken op de installatie van Helen Gaasbeek of pastoor Wietse van der Velde had al een eerste opdracht voor de pastoraal werker: of ze het licht in de lantaarn van de kinderkerk wilde aansteken, zodat Elin en Yvonne met het licht naar hun eigen viering konden gaan. Een mooie opdracht om mee te beginnen. In de viering op zondag 11 mei werd Helen geïnstalleerd, een week eerder al had de parochie kennis met haar kunnen maken tijdens een uurtje kennismaken na de viering. Een jaar lang zal Helen werkzaam zijn in de parochie Hilversum en met haar twintig procent-aanstelling vult ze de tachtig procent van Wietse van der Velde aan tot een honderd procent pastoraat in de Hilversumse parochie. In overleg met de pastoor en het kerkbestuur wordt bekeken hoe de uren ingevuld en de taken verdeeld zullen gaan worden.
Na het voorlezen van de aanstellingsakte installeerde pastoor Van der Velde als deken van het Metropolotaan Kapittel namens de aartsbisschop Helen als pastoraal werker van onze parochie.
Helen beloofde trouw haar dienst te vervullen, haar gaven in te zetten voor de parochiegemeenschap, het haar geschonken vertrouwen niet te beschamen en met Gods woord en met gebed te willen groeien in geloof, hoop en liefde. De gemeente op haar beurt beloofde Helen waar mogelijk te ondersteunen en te helpen in haar dienst en voor haar te bidden.
Na de zegen ontvangen te hebben wachtte de pastoraal werker dus haar eerste taak en een welkomstapplaus van de aanwezigen in de kerk. Om een beeld te krijgen van het ontstaan van de oud-katholieke parochie in Hilversum ontving Helen van de parochie drie boeken die in woord en beeld de geschiedenis beschrijven. Dorpskroniek is de titel van één boekje, de andere twee heten Vitale kerk I en II. En dat, vitaal, hoopt de parochie anno 2014 en in de toekomstige jaren nog steeds te zijn en te blijven.