Afscheid van pastoor Leen Wijker

De bloemenschikking voor het altaar op zondag 9 februari beeldde uit wat in de evangelielezing werd gehoord: Wees het zout der aarde, het licht in de wereld. In een glazen bak was aarde met een laag zout zichtbaar, zout als verwijzing naar onze opdracht om er te zijn als onmisbaar element in het leven van onze medemens. De witte bloemen in de schikking hadden de vorm van een kaars. Hun aantal, zeven plus één, verwees naar het heilig getal zeven en de volheid, de achtste bloem was toegevoegd als teken van een nieuwe dag, een nieuwe fase. Bloemenbeeldtaal bij de lezing van de zondag, maar ook bij de afsluiting van de ruim tien jaar dat Leen Wijker werkzaam is geweest als pastoor van de oud-katholieke parochie in Hilversum.

Op 9 februari nam hij afscheid in een viering met veel mooie momenten. Zo was hij zichtbaar verheugd om cantor/organist/dirigent Bart Klijnsmit welkom te mogen heten als gastlid van de parochie. Ook zei de pastoor blij te zijn met de drie nieuwe jonge misdienaars. Job, Aaron en Liam deden het prima in deze bijzondere viering!
In zijn preek ging pastoor Wijker in op het belang van geloof in het publieke domein. Op allerlei manieren kunnen gelovigen daaraan bijdragen. De geldelijke bijdrage tijdens de afscheidsviering sloot daar bij aan: de collecte is bestemd voor diaconale doelen in Hilversum.

Het koor, voor deze speciale gelegenheid uitgebreid met extra leden, zong de pastoor toe: The Lord bless you and keep you. Namens het kerkbestuur werd pastoor Wijker toegesproken door Henny Plomp en Hans Andreoli sprak goede woorden namens de Hilversumse Raad van Kerken.
Leen Wijker had gevraagd om in plaats van afscheidscadeaus een bijdrage aan de collecte te geven. Daaraan is royaal gehoor gegeven, maar met helemaal lege handen wilde de parochie hun pastoor niet laten gaan. Naast enkele persoonlijke attenties, ontving pastoor Leen van de kinderen een schapenboekje, een vriendenboekje waarin de kinderen wensen en tips voor de pastoor noteerden. Wil pastoor Leen Wijker nog eens terugdenken aan de Hilversumse parochie en allerlei momenten en activiteiten gedurende de afgelopen jaren, dan kan hij met het digitalefotolijstje dat hij van de parochie kreeg, nog lang nagenieten van bijna elf jaar Hilversum.
Tijdens het koffiedrinken in De Akker na de viering was er alle gelegenheid voor een ieder om met wensen, hand en/of zoen de pastoor het beste te wensen in zijn nieuwe parochies Schiedam en Den Haag.

Tot de nieuwe pastoor, Wietse van der Velde, op 3 maart zijn taak in Hilversum oppakt, zal priester Nico Schoorl het pastoraat waarnemen. Voor dingende pastorale zaken kan contact worden opgenomen met Margreet Vos – van Buuren, tel. 06 – 51176332.

Hieronder een paar foto’s, gemaakt tijdens de afscheidsdienst: